sačiniti

sačiniti
sačìniti (što) svrš. <prez. sàčinīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. sàčinjen>
DEFINICIJA
načiniti
ETIMOLOGIJA
s (a)- + v. čin, činiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sačìniti — (što) svrš. 〈prez. sàčinīm, pril. pr. īvši, prid. trp. sàčinjen〉 načiniti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sačinjavati — sačinjávati (što) nesvrš. <prez. sačìnjāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. v. sačiniti 2. (što) u vezama riječi: [sačinjavati uređivački odbor; sačinjavati solidno društvo; sačinjavati koncertnu publiku]; od više članova ili …   Hrvatski jezični portal

  • sačinjávati — (što) nesvrš. 〈prez. sačìnjāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}sačiniti{{/ref}} 2. {{001f}}(što) u vezama riječi: [∼ uređivački odbor; ∼ solidno društvo; ∼ koncertnu publiku]; od više članova ili dijelova, kemijskih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”