sačinjavati

sačinjavati
sačinjávati (što) nesvrš. <prez. sačìnjāvām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. v. sačiniti
2. (što) u vezama riječi: [sačinjavati uređivački odbor; sačinjavati solidno društvo; sačinjavati koncertnu publiku]; od više članova ili dijelova, kemijskih elemenata, prirodnih sastojaka itd. oblikovati cjelinu
ETIMOLOGIJA
vidi sačiniti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • sačinjávati — (što) nesvrš. 〈prez. sačìnjāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}sačiniti{{/ref}} 2. {{001f}}(što) u vezama riječi: [∼ uređivački odbor; ∼ solidno društvo; ∼ koncertnu publiku]; od više članova ili dijelova, kemijskih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čìniti — nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. nēći, gl. im. njēnje〉 1. {{001f}}biti u odnosu dijelova i cjeline; biti sastavnim dijelovima; sačinjavati [mali obrti čine snagu grada; članstvo Društva čine mladi ljudi] 2. {{001f}}raditi, djelovati na što tako da… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • činiti — čìniti nesvrš. <prez. īm, pril. sad. nēći, gl. im. njēnje> DEFINICIJA 1. biti u odnosu dijelova i cjeline, biti sastavnim dijelovima [mali obrti čine snagu grada; članstvo Društva čine mladi ljudi]; sačinjavati 2. raditi, djelovati na što… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”