diferencijalni

diferencijalni
dȉferencijālnī prid.
DEFINICIJA
1. mat. koji se odnosi na diferenciju [diferencijalni račun, usp. račun]; razlikovni
2. koji se odnosi na diferencijal [diferencijalni prijenos]
SINTAGMA
diferencijalna geometrija mat. dio geometrije koji geometrijske objekte, prvenstveno krivulje i plohe, proučava metodama matematičke analize;
diferencijalna jednadžba mat. jednadžba kojom je uvjet za traženu funkciju zadan pomoću njezinih diferencijala odn. derivacija prvog ili viših redova, važan tip jednadžbe za izražavanje problema u fizici;
diferencijalna psihologija grana opće psihologije, ispituje i psihometrijskim sredstvima fiksira razlike obzirom na pojedine psihološke funkcije; individualna psihologija;
diferencijalna renta oblik zemljišne rente koji nastaje zbog razlika u plodnosti zemljišta i udaljenosti od tržišta, odnosno zbog različitih novčanih prihoda što ih daju ista ulaganja na pojedinim zemljišnim parcelama;
diferencijalna rotacija astron. 1. rotacija zvjezdanog sustava s posebnom ovisnošću brzine rotacije o udaljenosti od središta 2. ovisnost brzine rotacije vanjskih slojeva o udaljenosti od ekvatora;
diferencijalni kvocijent, usp. derivacija (6);
diferencijalni poslovi bank. burzovni terminski poslovi kod kojih se prema izričitom ili prešutnom sporazumu na dan dospijeća plaća samo razlika između ugovorenog tečaja i tečaja na dan dospijeća;
diferencijalni prijenosnik tehn. zupčani prijenosnik, usp. diferencijal (2);
diferencijalni račun mat. dio analize koja se bavi derivacijama funkcija i njihovim primjenama;
diferencijalni sklop fiz. tehn. u elektronici, sklop koji radi na osnovi razlike između dva ulazna signala (a ne razlike između signala i nekog referentnog napona)
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Mihailo Petrović — Mihailo Petrovic Alas, 1905 photograph Born April 24, 1868(1868 04 24) …   Wikipedia

  • analíza — ž 1. {{001f}}log. traženje veze, uzroka i posljedice i izvođenje zaključka pomoću rastavljanja, raščlanjivanja cjelovitoga na sastavne elemente [∼ pojma; gramatička ∼; politička ∼]; raščlamba, razgloba, razludžba, opr. sinteza (1b) 2. {{001f}}kem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ràčūn — m 〈G račúna〉 1. {{001f}}operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski ∼; infinitezimalni ∼; diferencijalni ∼; integralni ∼; kamatni ∼] 2. {{001f}}tehnika rješavanja aritmetičkih problema;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏nfinitezimālnī — prid. koji se odnosi na infinitezimale ∆ {{001f}}∼ račun mat. metoda računanja s beskonačno malim veličinama, obuhvaća diferencijalni i integralni račun …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • račun — ràčūn m <G račúna> DEFINICIJA 1. operacija (ili niz operacija) koja se odnosi na kombinacije brojeva ili na veličine [algebarski račun; infinitezimalni račun; diferencijalni račun; integralni račun; kamatni račun] 2. tehnika rješavanja… …   Hrvatski jezični portal

  • Leibniz — (izg. làjbnic), Gottfried Wilhelm (1646 1716) DEFINICIJA njemački filozof, lingvist, fizičar i matematičar; po Leibnizovoj metafizičkoj teoriji svijet se sastoji od »monada«, temeljnih jedinica svake supstance (monadologija); pronašao… …   Hrvatski jezični portal

  • analiza — analíza ž DEFINICIJA 1. log. traženje veze, uzroka i posljedice i izvođenje zaključka pomoću rastavljanja, raščlanjivanja cjelovitoga na sastavne elemente [analiza pojma; gramatička analiza; politička analiza]; raščlamba, razgloba, razludžba, opr …   Hrvatski jezični portal

  • individualan — ȉndividuālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji je osoban; pojedinačan, opr. kolektivan 2. svojstven samostalnoj osobi, koji se odnosi samo na jednu osobu; osebujan SINTAGMA individualna psihologija 1. usp. diferencijalna psihologija, v.… …   Hrvatski jezični portal

  • infinitezimalni — ȉnfinitezimālnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na infinitezimale SINTAGMA infinitezimalni račun mat. metoda računanja s beskonačno malim veličinama, obuhvaća diferencijalni i integralni račun ETIMOLOGIJA vidi infinitezimal …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”