analiza

analiza
analíza ž
DEFINICIJA
1. log. traženje veze, uzroka i posljedice i izvođenje zaključka pomoću rastavljanja, raščlanjivanja cjelovitoga na sastavne elemente [analiza pojma; gramatička analiza; politička analiza]; raščlamba, razgloba, razludžba, opr. sinteza (1b)
2. kem. skup operacija kojima se istražuje a. sastav neke smjese ili tvari [kvalitativna analiza] b. omjer pojedinih sastojaka [kvantitativna analiza]
3. psih., v. psihoanaliza
4. mat. dio matematike koji se bavi proučavanjem funkcija metodom limesa odnosno beskonačno malih veličina (diferencijalni i integralni račun); matematička analiza
5. tehn. rastvaranje slike koja se prenosi na televizor u razdvojene elemente, koji se obično vide kao horizontalne crte
6. šah raščlanjivanje igre, postupak kojim se ispituju mogućnosti i ocjenjuju izgledi obiju strana u nekoj poziciji
ETIMOLOGIJA
nlat. analysis ← grč. análysis ≃ analýein: rastavljati; analytikḗ tékhnē: vještina razrješivanja

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • analiză — ANALÍZĂ, analize, s.f. 1. Metodă ştiinţifică de cercetare care se bazează pe studiul sistematic al fiecărui element în parte; examinarea amănunţită a unei probleme. ♢ expr. În ultimă analiză = în concluzie. 2. (chim.) Identificare, determinare a… …   Dicționar Român

  • analiza — ANALIZÁ, analizez, vb. I. tranz. 1. A cerceta un întreg, un fenomen etc., examinând fiecare element în parte. ♦ A examina un text din diferite puncte de vedere. 2. (chim.) A identifica compoziţia unei substanţe. – Din fr. analyser. Trimis de ana… …   Dicționar Român

  • analiza — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. Ia, CMc. analizazie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wydzielanie z określonej materialnej lub abstrakcyjnej całości składników konstytutywnych oraz badanie albo określanie ich cech,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • analíza — ž 1. {{001f}}log. traženje veze, uzroka i posljedice i izvođenje zaključka pomoću rastavljanja, raščlanjivanja cjelovitoga na sastavne elemente [∼ pojma; gramatička ∼; politička ∼]; raščlamba, razgloba, razludžba, opr. sinteza (1b) 2. {{001f}}kem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • analíza — e ž (ȋ) ugotavljanje sestavnih delov česa, razčlenjevanje: analiza kaže, potrjuje; delati, izvesti, podati analizo; ne bomo se spuščali v analizo problema; izčrpna, kritična, podrobna analiza; analiza cen, krvi; prehod od analize k sintezi /… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • analiza — ż IV, CMs. analizazie; lm D. analizaiz 1. «myślowe, pojęciowe wyodrębnienie cech, części lub składników badanego zjawiska lub przedmiotu; badanie cech elementów lub struktury czegoś oraz zachodzących między nimi związków» Drobiazgowa, szczegółowa …   Słownik języka polskiego

  • analiza matematyczna — {{/stl 13}}{{stl 7}} dział matematyki wyższej oparty na pojęciach funkcji i granicy; obejmuje m.in. rachunek różniczkowy i całkowy {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • analizá — vb., ind. prez. 1 sg. analizéz, 3 sg. şi pl. analizeázã …   Romanian orthography

  • analízã — s. f., g. d. art. analízei; pl. analíze …   Romanian orthography

  • Quien analiza, mal fuego atiza. — Pues el excesivo afán inquisitivo por lo regular acarrea impertinentes cuando no dañosas consecuencias. Bien lo advertía en su humorada el sapiente Campoamor: «Si quieres ser feliz como me dices, / no analices, muchacho, no analices.» …   Diccionario de dichos y refranes

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”