svrhovitost

svrhovitost
svrhòvitōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
osobina onoga što je svrhovito
ETIMOLOGIJA
vidi svrha

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • svrhòvitōst — ž osobina onoga što je svrhovito …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • funkcionálnōst — ž svojstvo onoga što je funkcionalno; svrhovitost; djelotvornost, operativnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svȑsishodnōst — ž osobina onoga što je svrsishodno; podesnost, prikladnost, svrhovitost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • teleològija — ž rel. učenje o svrhovitosti prema kojem je sve u prirodi uređeno prema unaprijed postavljenom cilju; opća svrhovitost; finalizam ✧ {{001f}}nlat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svrsishodnost — svȑsishodnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga što je svrsishodno; podesnost, prikladnost, svrhovitost ETIMOLOGIJA vidi svrsishodan …   Hrvatski jezični portal

  • teleologija — teleològija ž DEFINICIJA rel. učenje o svrhovitosti prema kojem je sve u prirodi uređeno prema unaprijed postavljenom cilju; opća svrhovitost; finalizam ETIMOLOGIJA nlat. teleologia ≃ grč. télos: svrha, cilj + logija …   Hrvatski jezični portal

  • funkcionalnost — funkcionálnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je funkcionalno; djelotvornost, operativnost, svrhovitost ETIMOLOGIJA vidi funkcija …   Hrvatski jezični portal

  • fizički — fìzičkī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na fiziku [fizički zakon]; fizikalni 2. a. koji se obavlja snagom mišića [fizički rad] b. koji radi snagom mišića [fizički radnik] 3. koji se odnosi na tijelo [fizički izgled; fizički napor]; fizikalni,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”