fizički

fizički
fìzičkī prid.
DEFINICIJA
1. koji se odnosi na fiziku [fizički zakon]; fizikalni
2. a. koji se obavlja snagom mišića [fizički rad] b. koji radi snagom mišića [fizički radnik]
3. koji se odnosi na tijelo [fizički izgled; fizički napor]; fizikalni, tjelesni, opr. mentalni, moralan
SINTAGMA
fizička kultura skup metoda i sredstava za postizanje zdravlja tijela i psihičke cjelovitosti čovjeka (uključuje u širem smislu način života, rada, odmora, prehrane, njege, tjelesnog vježbanja i dr.);
fizička osoba čovjek kao nosilac prava i obaveza u pravnom smislu, opr. pravna osoba, v. pravni (1);
fizički indeterminizam fiz. teorija prema kojoj je teoretski nemoguće mjeriti, simultano i bez pogreške, fizičke veličine neke subatomske čestice;
fizički odgoj dio odgojno-obrazovnog procesa u kojem se tjelesnim vježbanjem razvija fizička konstitucija polaznika; tjelesni odgoj;
fizički rad ekon. obavljanje nekog posla ili zadatka u toku proizvodnog procesa za što je potrebna tjelesna aktivnost, opr. umni rad, v. uman ;
fizičko-teološki dokaz fil. dokaz za postojanje Boga: svrhovitost svega postojećega kao dokaz postojanja bića koje je svijet svrhovito uredilo
ETIMOLOGIJA
vidi fizika

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • fizički — fìzički pril. DEFINICIJA 1. po zakonima fizike [fizički nemoguće] 2. a. tjelesno [fizički propasti; fizički privlačiti; biti fizički u stanju moći] b. pomoću mišica [fizički napasti; fizički raditi] 3. kao živa osoba [biti fizički prisutan osobno …   Hrvatski jezični portal

  • fìzički — pril. 1. {{001f}}po zakonima fizike [∼ nemoguće] 2. {{001f}}a. {{001f}}tjelesno [∼ propasti; ∼ privlačiti; biti ∼ u stanju moći] b. {{001f}}pomoću mišica [∼ napasti; ∼ raditi] 3. {{001f}}kao živa osoba [biti ∼ prisutan osobno nazočiti čemu (za… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fìzičkī — fìzičk|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na fiziku [∼i zakon]; fizikalni 2. {{001f}}a. {{001f}}koji se obavlja snagom mišića [∼i rad] b. {{001f}}koji radi snagom mišića [∼i radnik] 3. {{001f}}koji se odnosi na tijelo [∼i izgled; ∼i napor];… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Academic grading in Serbia — In Serbia a five point grading scale is used in elementary schools and secondary schools:* 5 (excellent) * 4 (very good) * 3 (good) * 2 (sufficient) is the lowest passing grade * 1 (insufficient) is the lowest possible grade, and the failing… …   Wikipedia

  • uman — ȗman prid. <odr. ȗmnī> DEFINICIJA 1. koji se ističe razvijenim intelektualnim sposobnostima, koji izražava te sposobnosti; mudar, pametan 2. <odr.> koji se odnosi na um; intelektualni SINTAGMA umni rad intelektualni rad, opr. fizički… …   Hrvatski jezični portal

  • Turán graph — The Turán graph T(13,4) Named after Pál Turán v · …   Wikipedia

  • Montenegrin cap — with 4 oscil symbol Montenegrin cap with initials Н. I …   Wikipedia

  • Guerra de Bosnia — Parte de las guerras yugoslavas El edificio del parlamento bosnio en Sarajevo en llamas después de sufrir un ataque con fuego de artillería en mayo de 1992; Ratko Mladić con soldados serbios de Bosnia; un soldado noruego de Naci …   Wikipedia Español

  • Bôg — (bôg) m 〈V Bȍže, N mn bògovi/bȍzi jez. knjiž.〉 1. {{001f}}rel. a. {{001f}}stvoritelj ukupnog materijalnog i duhovnog svijeta b. {{001f}}gospodar prirode ili dijela prirode i dijela duhovnog svijeta (Perun, Mars) 2. {{001f}}pren. razg. moćna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȍgālj — m 1. {{001f}}razg. ekspr. osoba koja ima težak fizički nedostatak; invalid 2. {{001f}}pren. pejor. potpuno nesposobna, glupa osoba [stručni ∼; ∼ u glavu, žarg. ekspr. onaj koji nije normalan (zbog mentalne zaostalosti ili bolesti)] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”