teleologija

teleologija
teleològija ž
DEFINICIJA
rel. učenje o svrhovitosti prema kojem je sve u prirodi uređeno prema unaprijed postavljenom cilju; opća svrhovitost; finalizam
ETIMOLOGIJA
nlat. teleologia ≃ grč. télos: svrha, cilj + -logija

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • teleològija — ž rel. učenje o svrhovitosti prema kojem je sve u prirodi uređeno prema unaprijed postavljenom cilju; opća svrhovitost; finalizam ✧ {{001f}}nlat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • teleologija — teleològija dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • teleologíja — e ž (ȋ) filoz. nauk, po katerem ima vse dogajanje v naravi in družbi svoj cilj: utemeljevati teleologijo; teleologija zgodovine …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • teleologija — teleològija sf. (1) TrpŽ, DŽ, NdŽ, LTEXI252 fil. pažiūrų sistema, pagal kurią viskas gamtoje ir visuomenėje esą tikslinga …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • teleološki — teleòloškī prid. DEFINICIJA koji je upravljen prema određenom cilju SINTAGMA teleološka etika teorija o moralu koja drži da je ispunjavanje dužnosti i moralne obaveze dobro kojemu treba težiti; suprotstavlja se isključenju dobra i zla iz… …   Hrvatski jezični portal

  • disteleologija — disteleològija ž DEFINICIJA 1. fil. doktrina koja odriče svaku svrsishodnost i krajnji uzrok 2. pretpostavljena odsutnost svrhe u životu i prirodi ETIMOLOGIJA njem. Dysteleologie ≃ dis 1 + v. teleologija …   Hrvatski jezični portal

  • heteroteleologija — heteroteleològija ž DEFINICIJA teol. podvrgavanje neke aktivnosti tuđim ciljevima, stranim potrebama ETIMOLOGIJA hetero + v. teleologija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”