svrhovito

svrhovito
svrhòvito pril.
DEFINICIJA
tako da služi svrsi [djelovati svrhovito i korisno]
ETIMOLOGIJA
vidi svrha

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • svrhòvito — pril. tako da služi svrsi [djelovati ∼ i korisno] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svrhòvitōst — ž osobina onoga što je svrhovito …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svȑsishodno — pril. na svrsishodan način; svrhovito …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svrhovitost — svrhòvitōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga što je svrhovito ETIMOLOGIJA vidi svrha …   Hrvatski jezični portal

  • svrsishodno — svȑsishodno pril. DEFINICIJA na svrsishodan način; svrhovito ETIMOLOGIJA vidi svrsishodan …   Hrvatski jezični portal

  • fizički — fìzičkī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na fiziku [fizički zakon]; fizikalni 2. a. koji se obavlja snagom mišića [fizički rad] b. koji radi snagom mišića [fizički radnik] 3. koji se odnosi na tijelo [fizički izgled; fizički napor]; fizikalni,… …   Hrvatski jezični portal

  • hašlučiti — hàšlučiti (Ø, što) nesvrš. <prez. īm, pril. sad. čēći, gl. im. čēnje> DEFINICIJA reg. svrhovito, korisno trošiti novac ETIMOLOGIJA vidi hašluk …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”