susceptibilnost

susceptibilnost
susceptibílnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
ob. u:
SINTAGMA
električna susceptibilnost fiz. svojstvo dielektrika (simbol χε), električna susceptibilnost jednaka je εr-1 gdje je εr relativna permitivnost; karakterizira posljedicu djelovanja električnog polja na dielektrik;
magnetska susceptibilnost fiz. svojstvo magnetskih tvari (simbol χm), magnetska susceptibilnost jednaka je μr-1 gdje je μr relativna permeabilnost, karakterizira posljedicu djelovanja magnetskog polja na tvari (magnetska susceptibilnost je pozitivna za feromagnetske i paramagnetske tvari a negativna za dijamagnetske tvari), usp. dijamagnetizam, paramagnetizam
ETIMOLOGIJA
srlat. susceptibilitas ≃ susceptibilis: osjetljiv ← suscipere: podići, poduprijeti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • magnetski — màgnētskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na magnet SINTAGMA magnetska glava dio uređaja za magnetsko zapisivanje; pretvara električne signale u magnetski zapis i obrnuto; briše podatke s magnetne vrpce; magnetska indukcija, v. indukcija ;… …   Hrvatski jezični portal

  • električni — elèktričnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na elektriku i elektricitet SINTAGMA električna centrala, v. elektrana; električna energija 1. energija polja nabijenih čestica 2. energija strujnog sklopa u odnosu na magnetsko polje; električna gitara… …   Hrvatski jezični portal

  • paramagnetski — paramàgnētskī prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA paramagnetske materije fiz. tvari koje imaju (malenu) pozitivnu magnetsku susceptibilnost, imaju orbitalni ili spinski magnetski moment koji se pod utjecajem vanjskog magnetskog polja usmjerava u… …   Hrvatski jezični portal

  • dijamagnetik — dijamagnètik m <N mn ici> DEFINICIJA fiz. tvar koja ima negativnu magnetsku susceptibilnost odn. koja ispoljava svojstvo dijamagnetizma; dijamagnetska materija ETIMOLOGIJA vidi dijamagnetizam …   Hrvatski jezični portal

  • dijamagnetizam — dijamagnetìzam m <G zma> DEFINICIJA fiz. pojava koja nastaje kada magnetsko polje, djelujući na neku tvar, dovodi do induciranog magnetskog polja koje djeluje u suprotnom smjeru i na taj način se smanjuje jakost magnetskog polja unutar… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”