oslobođenik

oslobođenik
oslobođènīk m <G oslobođeníka, V ȍslobođenīče, N mn oslobođeníci>
DEFINICIJA
onaj koji je oslobođen
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • slobòdnjāk — m 〈G slobodnjáka, N mn slobodnjáci〉 1. {{001f}}razg. onaj koji radi bez službeničkih obaveza, koji nije u stalnom radnom odnosu, ob. umjetnik; koji je u slobodnoj profesiji 2. {{001f}}pov. kmet koji je stekao slobodu; oslobođenik 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slobodnjak — slobòdnjāk m <G slobodnjáka, N mn slobodnjáci> DEFINICIJA 1. razg. onaj koji radi bez službeničkih obaveza, koji nije u stalnom radnom odnosu, ob. umjetnik; koji je u slobodnoj profesiji 2. pov. kmet koji je stekao slobodu; oslobođenik 3.… …   Hrvatski jezični portal

  • libertin — libèrtīn m <G libertína> DEFINICIJA 1. pov. u antičkom Rimu, slobodnjak, rob koji je manumisijom pušten na slobodu 2. pov. u hrv. ugarskom feudalnom pravu, slobodnjak, seljak koji živi i radi na plemićkoj zemlji, ali ima pravo selidbe 3.… …   Hrvatski jezični portal

  • libertinizam — libertinìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. pov. stav koji se protivio kršćanskom moralu i zagovarao slobodu kao odsutnost zakona 2. pren. raskalašenost, neobuzdanost, razuzdanost, razvrat ETIMOLOGIJA lat. libertinus: oslobođenik + izam …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”