oslobađati

oslobađati
oslobáđati (koga, što, se) nesvrš. <prez. oslòbāđām (se), pril. sad. -ajūći (se), gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • oslobáđati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. oslòbāđām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}osloboditi{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • deinstitucionalizirati — deinstitucionalizírati dv. <prez. deinstitucionalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. osloboditi/oslobađati što/koga od stega i ograničenja neke institucije 2. pren. osloboditi/oslobađati što/koga od… …   Hrvatski jezični portal

  • amnestírati — (koga, što) dv. 〈prez. amnèstīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}provesti/provoditi amnestiju; pomilovati 2. {{001f}}razg. osloboditi/oslobađati odgovornosti, oprostiti komu što …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • degažírati — (koga, što) dv. 〈prez. degàžīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. degàžīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}osloboditi/oslobađati koga obaveze koja proistječe iz ugovora; izvršiti/izvršavati degažman (1), opr. angažman 2. {{001f}}sport… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dekapírati — (što) dv. 〈prez. dekàpīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. dekàpīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(o)čistiti metal kemijskim putem 2. {{001f}}(o)čistiti, osloboditi/oslobađati suvišnih sastojaka ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dekomprimírati — (što) dv. 〈prez. dekomprìmīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. dekomprìmīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}smanjiti/smanjivati tlak, otpustiti/otpuštati pritisak 2. {{001f}}stiješten predmet osloboditi/oslobađati pritiska 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • emancipírati — (se) (∅, od koga/čega) dv. 〈prez. emancìpīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}osloboditi/oslobađati se pravne ili društvene ovisnosti, nejednakosti ili spolne podčinjenosti 2. {{001f}}postati/postajati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kŕčiti — (što) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. čēći, prid. trp. kȓčen, gl. im. čēnje〉 1. {{001f}}oslobađati tlo od kamena, makije, šikare itd. da bi se moglo obrađivati 2. {{001f}}pren. uklanjati prepreke [∼ put biti pionir u čemu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odvodnjávati — (∅) nesvrš. 〈prez. odvòdnjāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 od suvišne vode oslobađati zemlju za obrađivanje ili drugu slobodnu površinu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prpòšati — (se) nesvrš. 〈prez. prpòšām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 čistiti se i oslobađati se od nametnika šireći krila u pijesku (o ptici); prpati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”