osloboditi

osloboditi
oslobòditi (se) svrš. <prez. oslòbodīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. oslòbođen>
DEFINICIJA
1. (koga, što) a. učiniti koga slobodnim, izbaviti, pustiti koga iz zatvora, ropstva b. riješiti koga obveza, dužnosti i sl. c. otpustiti, otkvačiti i sl. ono što je zakvačeno, pritisnuto i sl.
2. (se) a. izbaviti se iz zatvora, ropstva b. pren. izbaviti se stega, obzira, čega nepovoljnog [osloboditi treme]
ETIMOLOGIJA
o (b)- + v. sloboda

Hrvatski jezični portal. 2014.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • oslobòditi — (koga, što, se) svrš. 〈prez. oslòbodīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. oslòbođen〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}učiniti koga slobodnim, izbaviti, pustiti koga iz zatvora, ropstva b. {{001f}}riješiti koga obveza, dužnosti i sl. c.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razbìstriti — (što, se) svrš. 〈prez. ràzbistrīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ràzbistren〉 1. {{001f}}(se) a. {{001f}}postati bistar, prestati biti zamućen, postati proziran (o vodi, piću i sl.) b. {{001f}}prestati biti u izmaglici; razvedriti se (o… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ràspasati — (koga, se) svrš. 〈prez. ràspašēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. ràspaši (se), prid. trp. ān〉 1. {{001f}}a. {{001f}}skinuti pojas, osloboditi koga ili sebe pojasa b. {{001f}}osloboditi se onoga što je o pojasu (oružja) 2. {{001f}}smaknuti,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razbistriti — razbìstriti svrš. <prez. ràzbistrīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ràzbistren> DEFINICIJA 1. (se) a. postati bistar, prestati biti zamućen, postati proziran (o vodi, piću i sl.) b. prestati biti u izmaglici; razvedriti se (o vremenu) c. pren.… …   Hrvatski jezični portal

  • raspasati — ràspasati (koga, se) svrš. <prez. ràspašēm, pril. pr. āvši, imp. ràspaši, prid. trp. ān> DEFINICIJA 1. a. skinuti pojas, osloboditi koga ili sebe pojasa b. osloboditi se onoga što je o pojasu (oružja) 2. smaknuti, skinuti opremu s konja;… …   Hrvatski jezični portal

  • ispètljati — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ı̏spetljān〉 1. {{001f}}(koga, što) osloboditi zapetljano, osloboditi petlji 2. {{001f}}(se) pren. izvući se iz zamršene ili neugodne situacije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • járam — m 〈G rma, N mn rmovi〉 1. {{001f}}drvena naprava – okvir u koji se upreže tegleća marva 2. {{001f}}pom. ploča poprečno nataknuta na osovinu kormila 3. {{001f}}pren. a. {{001f}}breme, teret, težina (o radu, obvezama i sl.) b. {{001f}}tlačenje,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odlèditi — (se) svrš. 〈prez. òdledīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. òdleđen〉 1. {{001f}}(što) osloboditi leda, otopiti izlaganjem temperaturi na kojoj se led topi; odmrznuti (se), osloboditi se leda i otopiti se 2. {{001f}}pren. prestati se ponašati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rastrijézniti se — svrš. 〈prez. ràstrijēznīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ràstrijēžnjen〉 1. {{001f}}postati opet trijezan, osloboditi se utjecaja alkohola; postati kadar trezveno razmišljati 2. {{001f}}pren. osloboditi se obuzetosti/opijenosti nekim/ nečim …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rastèretiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. rastèretīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. rastèrećen, gl. im. rasterećénje〉 1. {{001f}}osloboditi tereta, skinuti teret (nekome, nečemu) 2. {{001f}}osloboditi obveze, odgovornosti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”