razbistriti

razbistriti
razbìstriti svrš. <prez. ràzbistrīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. ràzbistren>
DEFINICIJA
1. (se) a. postati bistar, prestati biti zamućen, postati proziran (o vodi, piću i sl.) b. prestati biti u izmaglici; razvedriti se (o vremenu) c. pren. osloboditi se smrknutosti, namrgođenosti, postati vedriji d. osloboditi se zbrkanosti, pometenosti, postati sređen, sposoban za rasuđivanje e. postati jasniji, doći do razrješenja, raspleta, postati izvjesniji; razjasniti se
2. (što) pren. osloboditi nejasnosti; objasniti [razbistriti pojmove]
ETIMOLOGIJA
raz- + v. bistar, bistriti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • razbìstriti — (što, se) svrš. 〈prez. ràzbistrīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ràzbistren〉 1. {{001f}}(se) a. {{001f}}postati bistar, prestati biti zamućen, postati proziran (o vodi, piću i sl.) b. {{001f}}prestati biti u izmaglici; razvedriti se (o… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razbistríti — ím dov., razbístril; razbistrèn (ȋ í) razviti sposobnost za mišljenje: razbistriti komu duha; počasi se mu je razum razbistril // narediti kaj bolj jasno, miselno izoblikovano: študija je razbistrila nekatera pravna vprašanja; pojmi so se… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • razbistrivati — razbistrívati (se, što) nesvrš. <prez. razbìstrujēm, pril. sad. razbìstrujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. razbistriti ETIMOLOGIJA vidi razbistriti …   Hrvatski jezični portal

  • izbìstriti se — svrš. 〈prez. ìzbistrīm se〉 1. {{001f}}postati bistro (ob. o tekućinama koje sadrže mulj, talog itd.); razbistriti se 2. {{001f}}pren. razjasniti se (o idejama, mislima, problemima) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razbistrívati — (se, što) nesvrš. 〈prez. razbìstrujēm (se), pril. sad. razbìstrujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}razbistriti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razmàgliti se — svrš. 〈prez. (3. l. jd) razmàgli se, pril. pr. īvši se, prid. rad. (3. l. jd) razmàglilo se〉 ukloniti, razbistriti maglu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prebistríti — ím dov., prebístril; prebistrèn (ȋ í) knjiž. razbistriti, razjasniti: prebistriti nekatere pojme; tega si ne morem prebistriti …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • raz... — predpona 1. v glagolskih sestavljenkah za izražanje a) premikanja ali usmerjenosti v več krajev, smeri: razgnati, raznesti, razvoziti / razgrniti, razložiti po mizi / razblebetati, razglasiti novico / v zvezi s se razbežati se, raziti se,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • razbistrítev — tve ž (ȋ) glagolnik od razbistriti: razbistritev vprašanj / prihod čet OZN bo pripomogel k razbistritvi položaja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”