libertinizam

libertinizam
libertinìzam m <G -zma>
DEFINICIJA
1. pov. stav koji se protivio kršćanskom moralu i zagovarao slobodu kao odsutnost zakona
2. pren. raskalašenost, neobuzdanost, razuzdanost, razvrat
ETIMOLOGIJA
lat. libertinus: oslobođenik + -izam

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”