bizantski

bizantski
bìzantskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na Bizant [bizantska književnost; bizantska filozofija; bizantska ikonografija]; bizantijski
ETIMOLOGIJA
vidi Bizant

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bìzantskī — bìzantsk|ī prid. koji se odnosi na Bizant [∼a književnost; ∼a filozofija; ∼a ikonografija]; bizantijski …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Roman — Ròman DEFINICIJA 1. v. 2. I Lakapen (872 948), bizantski car (920 944), dijelio prijestolje sa zetom dok ga sinovi nisu poslali u samostan 3. II (939 963), bizantski car (od 959), sin Konstantina VII 4. III (968 1034), bizantski car (od 1028),… …   Hrvatski jezični portal

  • Konstantin — Konstàntin DEFINICIJA 1. v. 2. ime dvanaestorice bizantskih careva (3 15. st.), dva grčka kralja (19 20. st.), dvojice papa (8 9. st.), tri škotska kralja (9 10. st.), jednog ruskog kneza (18 19. st.) 3. v. Ćiril (3) 4. I Veliki (o.285 337),… …   Hrvatski jezični portal

  • Vasilij — Vàsīlij (Vasílij) DEFINICIJA 1. v. 2. ime dvojice bizantskih careva (9, 9 10. st.), trojice moskovskih velikih knezova (14 15, 15, 15 16. st.) i jednog ruskog cara (17. st.) 3. I (812 886), bizantski car, rodonačelnik tzv. makedonske dinastije,… …   Hrvatski jezični portal

  • Leon — Lȅon DEFINICIJA ime šestorice bizantskih careva i trinaestorice papa 1. I Veliki, Sv. papa (440 461), postigao priznanje pape kao vrhovne vlasti u crkvi 2. I Veliki bizantski car (457 474), uspostavljao nadmoć Istočnog Rimskog Carstva nad… …   Hrvatski jezični portal

  • Nikifor — Nìkifōr (Nìcifōr) DEFINICIJA 1. ime četiri bizantska cara (9 11. st.) 2. I bizantski car (802 811), proveo niz mjera za jačanje obrambene moći Bizantije 3. II Foka (o.913 969), bizantski car (963 969), u borbama protiv Arapa povratio Cipar, veći… …   Hrvatski jezični portal

  • Justinijan — Justinìjān <G Justinijána> DEFINICIJA 1. v. 2. ime dvojice bizantskih careva a. I (482 565), bizantski car (od 527), kratkotrajno ponovno uspostavio Rimsko Carstvo na Mediteranu, kodificirao rimsko pravo (Justinijanov zakonik ili Corpus… …   Hrvatski jezični portal

  • Bazilije — Bàzīlije DEFINICIJA 1. I bizantski car (867 886), osnivač makedonske dinastije, pravni kodifikator 2. II bizantski car (976 1025), značajan vojskovođa …   Hrvatski jezični portal

  • bizàntika — ž 〈D L ici〉 pov. 1. {{001f}}umj. bizantski stil u umjetnosti (izražene klasična i orijentalna komponenta) 2. {{001f}}ukupnost onoga što pripada Bizantu, što se odnosi na Bizant (knjige, povijesni izvori i sl.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bizàntījskī — prid., {{c=1}}v. {{ref}}bizantski{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”