Justinijan

Justinijan
Justinìjān <G Justinijána>
DEFINICIJA
1. v.
2. ime dvojice bizantskih careva a. I (482—565), bizantski car (od 527), kratkotrajno ponovno uspostavio Rimsko Carstvo na Mediteranu, kodificirao rimsko pravo (Justinijanov zakonik ili Corpus iuris civilis) b. II (669—711), okrutan bizantski car (685—695. i 705—711); uspješno ratovao protiv Arapa, Bugara i Slavena
ONOMASTIKA
m. os. ime, rij. (ime nekoliko svetaca, Sv. Just, zaštitnik Trsta, kao mučenik pogubljen u Ogleju, odn. Akvileji); isto: Jȕstin, Jȕštin; hip.: Jȕst, Jȕšt, Jȕšto, Žȕst; Justinijána ž. os. ime; isto: Justína (ime nekoliko svetica); hip.: Jȕsta, Jȕstica, Jȕstika
pr.: Jȍst (Slavonija), Jȍstiak, Jȍšt (Koprivnica), Jȕst (Čakovec, Posavina), Jústić (210, Krk), Jȕstin (Rijeka, Bjelovar), Justìna, Jùstīnčić (Rijeka, Istra), Jùstinek, Jùstinić (200, Krk, Primorje), Justinijánović (Hvar), Jȕšt, Jȕšta (Đurđevac, Podravina), Jȕštin
top.: Justinòpolis (knjiž. ime za Kopar)
ETIMOLOGIJA
lat. Iustinianus ← iustus: pravedan, pošten

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Pavel Đurković — Pavel Djurkovic was an 18th century Serbian painter. He was an advocate of rationalism and Josephinism, author of numerous iconostases and portraits (the most famed perhaps being that of turbaned prince Miloš), painter of the iconostasis for the… …   Wikipedia

  • Gaj — Gȃj DEFINICIJA 1. (lat. Gaius) (između 130. i 180), rimski pravni pisac; djelom Institucije utjecao na kasnorimsko pravo (Justinijan) i rani srednji vijek (prava pojedinaca, nasljedstvo, načini pravnog djelovanja i pravni lijekovi) 2. Ljudevit… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”