nalaziti

nalaziti
nàlaziti (se) nesvrš. <prez. -īm (se), pril. sad. -ēći (se), gl. im. nàlažēnje>
DEFINICIJA
1. (koga, što) a. v. naći b. knjiš. smatrati, držati [nalazim da su podaci u medicinskom časopisu točni]
2. (se) a. biti smješten, zauzimati neki prostor [na Trgu se nalazi glavna zgrada Osiguranja] b. biti u nekom stanju, situaciji, položaju [sva su se poduzeća našla u povoljnom položaju]
ETIMOLOGIJA
vidi naći

Hrvatski jezični portal. 2014.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • nàlaziti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. īm (se), pril. sad. ēći (se), gl. im. nàlažēnje〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}naći{{/ref}} b. {{001f}}knjiš. smatrati, držati [nalazim da su podaci u medicinskom časopisu točni] 2. {{001f}}(se) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bı̏ti — bı̏ti1 dv. (pomoćni gl.) 〈prez. supl. jèsam, enkl. obl. sam, zanijekani obl. nísam/nijésam jez. knjiž. ekspr., impf. bı̏jāh/bjȅh, aor. bı̏h, pril. sad. bȕdūći, pril. pr. bîvši, prid. rad. bı̏o/bíla ž〉 1. {{001f}}kao spona imenskog predikata… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • znȁti — nesvrš. 〈prez. znȃm/znádem, imp. znȃj, pril. sad. znȁjūći/znádūći, prid. rad. znȁo, prid. trp. znȃn〉 1. {{001f}}(što) (osobito) poznavati neki predmet, biti upućen u što 2. {{001f}}(što) biti vješt u čemu [∼ strane jezike; ∼ cijeniti čije… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • biti — bȉti1 dv. (pomoćni gl.) <prez. supl. jèsam, enkl. obl. sam, odrični obl. nísam/nijésam jez. knjiž. ekspr., 1. l. jd prez. bȕdēm, impf. bȉjāh/bjȅh, aor. bȉh/bȉše sr, pril. sad. bȕdūći, pril. pr. bȋvši, prid. rad. bȉo/bíla ž> DEFINICIJA 1.… …   Hrvatski jezični portal

  • znati — znȁti nesvrš. <prez. znȃm/znádem, imp. znȃj, pril. sad. znȁjūći/znádūći, prid. rad. znȁo, prid. trp. znȃn> DEFINICIJA 1. (što) (osobito) poznavati neki predmet, biti upućen u što 2. (što) biti vješt u čemu [znati strane jezike; znati… …   Hrvatski jezični portal

  • Croate — Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate Hrvatski Parlée en Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie (Voïvodine) et d’autres pays Région Europe centrale …   Wikipédia en Français

  • Langue croate — Croate  Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate …   Wikipédia en Français

  • Langue serbe — Serbe  Cet article concerne la langue serbe. Pour le peuple serbe, voir Serbes. Serbe Srpski / Српски Parlée en Serbie, Monténégro, Croatie, Bosnie Herzégovine, Roumanie, Macédoine et d autres pays Région …   Wikipédia en Français

  • Serbe — Cet article concerne la langue serbe. Pour le peuple serbe, voir Serbes. Serbe Српски / Srpski Parlée en  Serbie …   Wikipédia en Français

  • bȍgāz — m reg. 1. {{001f}}a. {{001f}}uzak prolaz; klanac b. {{001f}}prokop u riječnom nasipu 2. {{001f}}razg. samo u kontekstu: grlo, grkljan, ždrijelo 3. {{001f}}zast. vrat vrča, posude za vodu i sl.; grlo, grljak, grlić, »nos« ⃞ {{001f}}(prolaziti)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”