biti

biti
bȉti1 dv. (pomoćni gl.) <prez. supl. jèsam, enkl. obl. sam, odrični obl. nísam/nijésam jez. knjiž. ekspr., 1. l. jd prez. bȕdēm, impf. bȉjāh/bjȅh, aor. bȉh/bȉše sr, pril. sad. bȕdūći, pril. pr. bȋvši, prid. rad. bȉo/bíla ž>
DEFINICIJA
1. kao spona imenskog predikata [more je slano]
2. postojati [to tako jest; kod nas nije snijega, knjiš. kod nas nema snijega]
3. a. javljati se, pokazivati se kao pojava [gdje je dima tu je i vatre gdje ima dima tu ima i vatre] b. postojati, živjeti [danas jesmo sutra nismo danas nas ima sutra nas nema; nije ga više, knjiš. nema ga više]
4. u pitanju [Jeste li ovdje?, razg. ima li vas]
5. nalaziti se, boraviti [tu je mnogo svijeta tu ima mnogo svijeta; tu je bilo mnogo ljudi; tu će biti mnogo ljudi]
6. imati volju (za što) [ja sam za piće; Jeste li za piće?]
7. biti u uzrastu, dobi [sedamnaest mu je godina ima sedamnaest godina]
8. u nesigurnoj tvrdnji [bit će deset sati mislim da je deset sati]
9. u rečenici s oprečnim značenjem na riječi sugovornika [bit će da ne znam u zn. jasno da znam]
10. vrijediti [četiri sličice bile su jedna zemička]
11. dogoditi se, dolaziti u stanje [bude da svega nestane; bude katkada da učenici sve nauče]
12. dogodit će se, uslijedit će [bit će rata]
13. u uzročnom značenju [to je do motora u zn. uzrok je motor]
14. nalaziti se [ključevi su u vratima; on je sad na moru]
15. za izražavanje vremena [podne je]
FRAZEOLOGIJA
[i]A. bilo i prošlo (bilo pa prošlo)[/i] (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili nakon svojih riječi) prošlo (je) zauvijek, ne može se više vratiti, nije više zanimljivo kao činjenica stvarnosti, otišlo (je) u nepovrat = jednom (je) bilo i više nije;
bilo kako bilo (bilo što bilo) svejedno, u svakom slučaju, što god bude;
bilo mi je da (došlo mi je da)... bio sam doveden u takvo stanje, suzdržao sam se da ne učinim što; bilo pa nije [bilo mi je da poludim (došlo mi je da poludim) bilo mi je da počnem vikati (došlo mi je da počnem vikati)];
bio (bila) mi je... posjetio me, posjetila me [bila mi je jutros susjeda];
gdje bio da bio ma gdje se nalazio;
jednom bilo bilo pa prošlo, v. proći ;
jest (hoćeš) u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika, iron. u zn. nije, ma nemoj, da ne bi;
ne bilo me kletva za potvrđivanje onoga što se tvrdi u zn. neka nestanem, neka me smrt zatekne ako nije istina što govorim;
ne bilo mu biti (što ili [b]rij. + instrumental)[/b] nije mu bilo potrebno da u prošlosti postane i da bude ono što se u sadašnjosti pokazuje kao nepotrebno ili loše [kao direktor te ustanove namučio se kao Job, ali ne bilo mu biti direktor (direktorom) = ne bijaše biti, ne bijaše se prihvaćati, nije mu trebalo da se prihvati toga da bude (direktor/direktorom)];
(raditi) kako bilo površno, bez unošenja, bez brige za ishod;
kako ne bi bilo (odgovor u obliku pitanja na pitanje »Ima li (čega/koga)«) naravno da ima, svakako, razumljivo (da ima), razumije se, naravno, prirodno, usp. imati;
ne bi bilo loše (zgorega, škodilo, ništa smetalo) u oprečnom značenju bilo bi dobro, koristilo bi i sl.;
ne bi li da bi, s namjerom da [ne bi li uvjerio ljude da bi uvjerio ljude, s namjerom da uvjeri ljude];
što bi bilo da je bilo predodžba pretpostavki koje se nisu u prošlosti ostvarile i ukupnost kombinacija koje su se mogle ostvariti u potonjem iskustvu, ob. u objašnjavanju povijesnih događaja ili prošlih životnih situacija [ostavimo sada što bi bilo da je bilo, držimo se činjenica];
što (šta) bilo da bilo bez obzira na to što će se dogoditi, bez obzira na to što će se naći ili zaključiti;
[i]B. biti (komu što)[/i] 1. biti u srodstvu [on je njemu stric] 2. naći se u nekom odnosu, služiti kao što [on je njemu sluga];
biti (za što) biti za slogu, biti sposoban, primjeren čemu, odgovarati za kakav posao itd. [ja sam uvijek za pravi pothvat; ja sam za dugotrajne poslove gdje treba živaca];
biti ili ne biti sad je odlučan trenutak, sad se odlučuje sudbina;
biti imajući podr. onaj koji je irealan, koji ne počiva u stvarnosti; koji se želi ili zamišlja ali se ne može ostvariti [to su njegovi biti imajući planovi o bogatstvu];
biti izvan čega ne sudjelovati u čemu, ne biti upoznat s čime, ne znati pojedinosti o čemu;
biti izvan sebe izgubiti prisebnost, biti u stanju velike uznemirenosti;
biti načisto (načistu) s kim ili s čim doći do jasnih odnosa, do jasnih spoznaja;
biti pri zdravoj (pameti) biti u stanju zdravog rasuđivanja, moći dobro rasuđivati;
biti pri sebi prisutan duhom;
biti voljan htjeti, imati volju;
biti u stanju moći, biti sposoban za što, imati sredstava (novaca) za što;
biti radi čega (gdje) [ako treba da što popravimo, ja sam radi toga ovdje, razg. zbog];
da ne može biti (+ komparativ pridjeva) takav (je) da nema premca u vrsti, kategoriji itd., ima svojstva izražena u najvećoj mjeri [to je umjetnik da ne može biti slavniji];
ima biti da.../mora biti da... sigurno..., bit će da..., mislim da... [[i]A: čime se ti baviš sinko? B: Radim na kompjuteru A: Ima biti da si za to morao puno učiti[/i]];
ima biti (imalo je biti) treba da bude/treba biti (trebalo je da bude/trebalo je biti) [ni krčma nije više krčma, vino više nije vino, sve to nije ono što je biti imalo];
kakav može biti kakav se očekuje prema iskustvu, upravo takav kakav se želi po odlikama koje su poznate, prema okolnostima (s određenim značenjima u kontekstu) [ručak je bio odličan, a vino kakvo može biti (u tim okolnostima)];
može biti a ne mora značiti razg. iron. (kao sažimanje onoga o čemu se govorilo ili se govori u zn. da se nešto može dogoditi prema očekivanju, ali posljedice nisu jasne ni sasvim predvidljive, da se ne moraju događaji razvijati prema očekivanju ili da posljedice ne moraju biti u skladu s onim što bi im morao biti uzrok);
može mi (ti, mu itd.) biti mogu sebi (to) dopustiti, mogu si priuštiti, u stanju sam, u tako sam povoljnim prilikama da mogu, užitak mi je da to sebi priuštim, baš hoću, hoće mi se, mogu pa hoću;
ne biti ni za što 1. nemati volje ni za što, biti bezvoljan, biti vrlo neraspoložen, depresivan 2. biti nesposoban za bilo što, potpuno neupotrebljiv (o osobama i stvarima), ne moći se upotrijebiti, ne služiti (više) ničemu;
nije da nije razg. u stvarnom dijalogu ili u rečenici koja pretpostavlja drugačije mišljenje u zn. jest [nije da nije lijepo, ali je skupo = lijepo je ali je skupo];
nije nego u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika u zn. ne dolazi u obzir, pazi da ne bi i sl.;
pozitiv + da ne može biti + komparativ u najvećoj mjeri, tako da se ne može s bilo čime usporediti, nema usporedbe, da mu nema para (ob. ako je ono o čemu se govori povoljno ili poželjno) [to je slastičar (dobar) da ne može biti bolji; pripreme su bile slabe da slabije ne mogu biti];
svega će biti samo nas neće biti (ob. kad vlada nestašica hrane ili drugih potrepština za život) svaka nestašica jednom će se pretvoriti u nešto bolje ili u obilje, samo naši životi imaju kraj (pa se ne zna da li ćemo mi to doživjeti);
što (šta) ima biti ob. odgovor na pretpostavku da će se što dogoditi, da se može nešto naći i sl. u zn. da neće ili da nema = što bi bilo, neće biti ništa, nema ništa, neće biti ništa, nema ničega, neće biti ničega [[i]A: Idem u planinu, pa šta bude da bude B: Što ima biti[/i]];
[i]C. budi... budi[/i] jez. knjiž. (korelativ) [budi jugo budi bura, meni nikada nije dobro ili... ili; bilo... bilo; da je... da je];
zna da (ne) bude događa se da (ne) bude, događa se da ima (nema) čega u ovoj sezoni, zna da ne bude ribe = događa se da ne bude (da nema) ribe;
[i]D. ja sam tko sam[/i] (ne govori se u 1. licu, nego se drugi opisuje onda kad se ponaša pretjerano samouvjereno, samovoljno ili umišljeno) ja pa ja; nitko mi nije ravan; tko mi šta može [Kad je kamčio ocjene kao da će se vratiti u svoje selo, bio je skroman i savijao se u pasu. A sad evo ti njega na položaju: ja sam tko sam!];
što (mu) je tu (mu) je razg. ništa se ne može izmijeniti;
[i]E. kao ne bi...[/i] (u dijaloškoj situaciji kad se što spomene otklanja pretpostavku da se što ne učini i sl.) [[i]A: Ideš li na obnovljenu predstavu »Ere«? B: Kako ne bih išao[/i]];
ne bi (ga) (čovjek) (u reagiranju na kakav neposredan povod) [ne bi ga čovjek tresnuo po gubici];
ne (nije) da ne bih (bi), usp. ne ;
pazi da ne bi (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili u vlastitom izlaganju) u zn. da je što nemoguće, da ne dolazi u obzir, da se nekome ne može dopustiti; budem, budući, jesam, jest, neću, nisam, nije [[i]A: On ne bi trenirao, a htio bi igrati za prvu momčad B: Pazi da ne bi[/i]]
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. byti: biti (rus. byt', polj. być) ← ie. *bhuh2- (lat. fui: bio sam, grč. phúein: postajati)

Hrvatski jezični portal. 2014.

Look at other dictionaries:

  • biti- — *biti , *bitiz germ., stark. Maskulinum (i): nhd. Biss, Stich; ne. bite (Neutrum), stitch (Neutrum); Rekontruktionsbasis: ae., afries., as., ahd.; Hinweis: s. *beitan; Etymologie …   Germanisches Wörterbuch

  • bíti — bíjem nedov., 3. mn. stil. bijó; bìl (í ȋ) 1. močno, ostro zadevati se ob kaj: dež bije ob okna; plešoče noge bijejo ob tla; debele kaplje so mu bile v lice; veter jim bije v obraz; toča bije po strehi / preh., pesn. kolesa bijejo enakomerno… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • biti — bìti (dial.) praet. 3 prs.; R145, MŽ186 buvo: Mãža bìti Zt. Neilgai bìti Zt. Ir kas biti geriausių žmonių, ... nugabeno juos ing Babel BB2Kar24,16. Apaštalai biti prasti žmonės buvę BPII144 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • biti — bȉti2 (koga) nesvrš. <prez. bȉjēm, pril. sad. bȉjūći, prid. trp. bìjēn, gl. im. bìjēnje> DEFINICIJA 1. tući, udarati 2. kucati, lupati ETIMOLOGIJA prasl. i stsl. biti: udarati (rus. bit , polj. bić) ← ie. *bheyH (stir. benaid: udara) …   Hrvatski jezični portal

  • BITI — Bio Imaging Technologies (Business » NASDAQ Symbols) * Business Information Technology And Infrastructure (Business » General) …   Abbreviations dictionary

  • bitiȝt — arrayed. O. and N. 1011. AS. biþæht. See Gloss. to Laȝ. s. v …   Oldest English Words

  • BITI — abbr. Bio Imaging Technologies NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

  • Biti'ñe — Presta, prestó, prestar …   Vocabulario del idioma zapoteco istmeño

  • Biti'ñé — Presté …   Vocabulario del idioma zapoteco istmeño

  • biti — yazdı, tahrir ve terkim etti, kitabet kerd, halas oldu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”