funkcionalan

funkcionalan
fȕnkcionālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
1. koji se odnosi, koji pripada funkciji; funkcijski
2. koji je izmišljen, projektiran, predviđen i sl. za određenu svrhu ili potrebu [funkcionalan stan; funkcionalan prostor]; praktičan
3. koji je sposoban da djeluje [funkcionalni dio sustava upozoravanja]; operativan
4. med. koji ugrožava funkciju, ali ne i strukturu organizma [funkcionalna greška; funkcionalni zastoj]
SINTAGMA
funkcionalan dizajn dizajn interijera, namještaja, upotrebnih predmeta i sl. koji je prilagođen životnim i radnim potrebama, usp. funkcionalan (2);
funkcionalna analiza mat. dio matematičke analize koji proučava funkcije na tzv. beskonačno dimenzionalnim prostorima;
funkcionalna decentralizacija ekon. načelo organizacije poduzeća, opr. federalna decentralizacija, v. federalan ;
funkcionalna jednadžba mat. jednadžba u kojoj se kao nepoznati objekt pojavljuje funkcija;
funkcionalna lingvistika lingvistika koja zastupa gledište prvenstva komunikacije kao osnovne funkcije jezika;
funkcionalne skupine kem. atomske skupine koje uvjetuju karakter pojedinih organskih spojeva
ETIMOLOGIJA
vidi funkcija

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nȅfunkcionālan — prid. 〈odr. lnī〉 koji nije svrsishodan, koji nije racionalan u svojoj funkciji, koji ima dijelova koji nisu potrebni za funkciju [∼ stan; ∼ prostor] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fȕnkcionālan — fȕnkcionāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi, koji pripada funkciji; funkcijski 2. {{001f}}koji je izmišljen, projektiran, predviđen i sl. za određenu svrhu ili potrebu; praktičan [∼an stan; ∼an prostor] 3. {{001f}}koji je sposoban… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fùnkcionālno — pril. na funkcionalan način; svrsishodno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • program — prògram m DEFINICIJA 1. a. sadržaj i cilj rada kakve djelatnosti koji treba izvršiti [nastavni program] b. predmet i sadržaj predmeta koji se predaju u školama u okviru nastavnog plana i programa [izvan programa] 2. sadržaj koji želi ostvariti… …   Hrvatski jezični portal

  • ready — (izg. rȅdi) prid. <indekl.> DEFINICIJA koji je spreman na što; gotov, pripravan SINTAGMA ready made (izg. ready mȇid) 1. ono što je već gotovo, što se ne priprema posebno za kupca ili korisnika 2. gotov funkcionalan proizvod koji se izlaže… …   Hrvatski jezični portal

  • nefunkcionalan — nȅfunkcionālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji nije svrsishodan, koji nije racionalan u svojoj funkciji, koji ima dijelova koji nisu potrebni za funkciju [nefunkcionalan stan; nefunkcionalan prostor] ETIMOLOGIJA ne + v. funkcija,… …   Hrvatski jezični portal

  • ultramoderan — ultramòdēran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA razg. 1. (o organizaciji, izumu, uređaju, dizajnu) koji je maksimalno usavršen, funkcionalan, precizan; koji ide ispred svog vremena [ultramoderna tehnologija] 2. iron. (o čovjeku, umjetničkom i… …   Hrvatski jezični portal

  • funkcionalno — fùnkcionālno pril. DEFINICIJA na funkcionalan način; svrsishodno ETIMOLOGIJA vidi funkcija …   Hrvatski jezični portal

  • federalan — fȅderālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji pripada federaciji; savezni SINTAGMA federalna decentralizacija ekon. načelo organizacije poduzeća, opr. funkcionalna decentralizacija, v. funkcionalan ; federalni fondovi bank. kratkoročni… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”