cijev

cijev
cijȇv ž <I cijévi/-vlju>
DEFINICIJA
izduženi šuplji predmet kružna presjeka, kroz koji se što provodi, obično nesavitljiv i s otvorom na jednoj ili objema stranama [plinska cijev; vodovodna cijev; puščana cijev; bešavna cijev; cijev za poljevanje]
SINTAGMA
katodna cijev fiz. elektronska cijev u kojoj se katodnim zračenjem proizvode rojevi elektrona za, npr., stvaranje televizijske slike na fluorescentnom zaslonu;
mokraćna cijev anat. cijev koja odvodi mokraću iz mokraćnog mjehura
ETIMOLOGIJA
prasl. *cěvь, *cěva (rus. cévka, polj. cewa) ≃ lit. šeiva: cijev od trske

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • cijêv — ž 〈I cijévi/ vlju〉 izduženi šuplji predmet kružna presjeka, kroz koji se što provodi, obično nesavitljiv i s otvorom na jednoj ili objema stranama; crijevo [∼ za polijevanje; plinska ∼; vodovodna ∼; puščana ∼; bešavna ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mòkraćnī — mòkraćn|ī prid. koji pripada mokraći, koji je sastavni dio mokraće, koji se odnosi na mokraću ∆ {{001f}}∼a cijev anat. cijev kroz koju se izbacuje mokraća iz mjehura; mokraćnica, uretra; ∼a kiselina kem. purinski derivat koji kao proizvod… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȁoklīs — pril. lov. tako da bude u obliku žlijeba koji teče kao spirala (o cijevi puške iznutra) [cijev ∼ žlijebljena cijev, opr. glatka cijev] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìspušnī — ìspušn|ī prid. koji se odnosi na ispuhivanje ∆ {{001f}}∼a cijev cijev kroz koju izlaze plinovi nakon izgaranja goriva u motoru; ∼i lonac posuda koja u ispušnom sustavu vozila prigušuje buku smanjujući tlak i brzinu ispušnih plinova; ∼i plinovi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mokraćni — mòkraćnī prid. DEFINICIJA koji pripada mokraći, koji je sastavni dio mokraće, koji se odnosi na mokraću SINTAGMA mokraćna cijev anat. cijev kroz koju se izbacuje mokraća iz mjehura; mokraćnica, uretra; mokraćna kiselina kem. purinski derivat… …   Hrvatski jezični portal

  • elektronski — elèktrōnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na elektrone, koji se zasniva na svojstvima elektrona SINTAGMA elektronska cijev tehn. zataljena staklena cijev s elementima (mreže, ploče i sl.) između kojih teče struja; elektronka; elektronska… …   Hrvatski jezični portal

  • ispušni — ìspušnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na ispuhivanje SINTAGMA ispušna cijev cijev kroz koju izlaze plinovi nakon izgaranja goriva u motoru; ispušni lonac posuda koja u ispušnom sustavu vozila prigušuje buku smanjujući tlak i brzinu ispušnih… …   Hrvatski jezični portal

  • elèktrōnskī — elèktrōnsk|ī prid. koji se odnosi na elektrone, koji se zasniva na svojstvima elektrona ∆ {{001f}}∼a cijev tehn. zataljena staklena cijev s elementima (mreže, ploče i sl.) između kojih teče struja; elektronka; ∼a pošta 1. {{001f}}sustav za… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rèndgenskī — rèndgensk|ī prid. koji se odnosi na rendgene ∆ {{001f}}∼a cijev tehn. elektronska cijev koja proizvodi rendgensko zračenje; ∼e zrake elektromagnetski valovi visoke energije, nalaze mnogo primjena, osobito u medicini (zbog sposobnosti prodiranja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vákuumskī — vákuumsk|ī (vákumskī) prid. koji ima svojstva vakuuma ∆ {{001f}}∼a cijev tehn. zast. staklena cijev s metalnim elektrodama i mrežama oblikovanim za upravljanje tokom elektrona iz koje je uglavnom odstranjen sav plin …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”