mokraćni

mokraćni
mòkraćnī prid.
DEFINICIJA
koji pripada mokraći, koji je sastavni dio mokraće, koji se odnosi na mokraću
SINTAGMA
mokraćna cijev anat. cijev kroz koju se izbacuje mokraća iz mjehura; mokraćnica, uretra;
mokraćna kiselina kem. purinski derivat C5H4O3N4, koji kao proizvod organizma dolazi u mokraći;
mokraćni kamenci pat. konkrementi građeni od urata, fosfata, oksalata i dr. koji se stvaraju u bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru;
mokraćni mjehur anat. mišićna vrećica u kojoj se sakuplja mokraća izlučena iz bubrega;
mokraćni organi anat. organi koji stvaraju i izlučuju mokraću: bubrezi, mokraćovodi, mokraćni mjehur i mokraćna cijev
ETIMOLOGIJA
vidi mokraća

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • mòkraćnī — mòkraćn|ī prid. koji pripada mokraći, koji je sastavni dio mokraće, koji se odnosi na mokraću ∆ {{001f}}∼a cijev anat. cijev kroz koju se izbacuje mokraća iz mjehura; mokraćnica, uretra; ∼a kiselina kem. purinski derivat koji kao proizvod… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cı̏stoskop — m med. instrument koji omogućuje da se vizualno pregleda mjehur pošto je prethodno kroz mokraćni kanal uvučen endoskop …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mjȅhūr — m 1. {{001f}}nabubren ili ispupčen dio veće površine, sastoji se od opne i tekućine ili zraka koji ga napinje a. {{001f}}(na vodi) klobuk, balon b. {{001f}}(na koži) term. plik 2. {{001f}}anat. mišićno opnasta vrećica u kojoj se sakuplja mokraća …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mjehur — mjȅhūr m DEFINICIJA 1. nabubren ili ispupčen dio veće površine, sastoji se od opne i tekućine ili zraka koji ga napinje a. (na vodi) klobuk, balon b. (na koži) term. plik 2. anat. mišićno opnasta vrećica u kojoj se sakuplja mokraća, žuč i sl.… …   Hrvatski jezični portal

  • konkrement — konkrèment m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. srasli, slijepljeni, otvrdnuli dijelovi neke tvari 2. (mn) term. kamenci (bubrežni, žučni, mokraćni) ETIMOLOGIJA lat. concrementum …   Hrvatski jezični portal

  • bešika — bèšika2 ž <D L ici> DEFINICIJA anat. 1. mokraćni mjehur 2. masivni koštani obruč što ga zajednički oblikuju obje zdjelične kosti i trtična kost; zdjelica ETIMOLOGIJA rum. beşica …   Hrvatski jezični portal

  • urolitijaza — urolitijáza ž DEFINICIJA pat. term. mokraćni kamenci što se stvaraju u urinarnom traktu poremećajem metabolizma, infekcijom ETIMOLOGIJA nlat. urolithiasis ≃ grč. oȗron: mokraća + v. litijaza …   Hrvatski jezični portal

  • urodinamika — urodinàmika ž <D L ici> DEFINICIJA fiziol. dinamika istjecanja urina i propulzije kroz mokraćni trakt ETIMOLOGIJA grč. oȗron: mokraća + v. dinamika …   Hrvatski jezični portal

  • ureter — uréter m DEFINICIJA anat. kanal koji vodi iz bubrega u mjehur; mokraćni kanal, mokraćnik, mokraćovod ETIMOLOGIJA nlat. ← grč. ourētḗr (ourḗthra) ← oȗrein: mokriti …   Hrvatski jezični portal

  • ureterostomija — ureterostòmija ž DEFINICIJA med. izgradnja umjetnog otvora za odvođenje mokraće iz uretera kroz trbušnu stijenku (kod bolesnika kojima su zakazali donji mokraćni putevi) ETIMOLOGIJA v. ureter + grč. stóma: usta …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”