mjehur

mjehur
mjȅhūr m
DEFINICIJA
1. nabubren ili ispupčen dio veće površine, sastoji se od opne i tekućine ili zraka koji ga napinje a. (na vodi) klobuk, balon b. (na koži) term. plik
2. anat. mišićno-opnasta vrećica u kojoj se sakuplja mokraća, žuč i sl. [mokraćni mjehur; žučni mjehur]
SINTAGMA
mjehur (balon) od sapunice 1. balončić što se dobije puhanjem u razvodnjenu sapunicu 2. pren. ono o čemu se mnogo priča, što se napuhuje, preuveličava, a brzo nestaje 3. nerealno veliki plan ili vizija, krhka zamisao
ETIMOLOGIJA
v. mijeh

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • mòkraćnī — mòkraćn|ī prid. koji pripada mokraći, koji je sastavni dio mokraće, koji se odnosi na mokraću ∆ {{001f}}∼a cijev anat. cijev kroz koju se izbacuje mokraća iz mjehura; mokraćnica, uretra; ∼a kiselina kem. purinski derivat koji kao proizvod… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • púljak — m 〈G ljka, N mn ljci, G mn pȗljākā〉 mjehur koji se stvara u vodi gdje su virovi ili kad voda teče, slijeva se ili kad se lijeva, toči, istječe tekućina po gustoći nalik vodi, mjehur zraka uz klokot vode [∼ klokoće] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mjehurić — mjehùrić m DEFINICIJA dem. od mjehur ETIMOLOGIJA vidi mjehur …   Hrvatski jezični portal

  • mjehurast — mjehùrast prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je kao mjehur, koji ima svojstva mjehura ETIMOLOGIJA vidi mjehur …   Hrvatski jezični portal

  • mjehurav — mjehùrav prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji ima mjehur (e) ETIMOLOGIJA vidi mjehur …   Hrvatski jezični portal

  • mokraćni — mòkraćnī prid. DEFINICIJA koji pripada mokraći, koji je sastavni dio mokraće, koji se odnosi na mokraću SINTAGMA mokraćna cijev anat. cijev kroz koju se izbacuje mokraća iz mjehura; mokraćnica, uretra; mokraćna kiselina kem. purinski derivat… …   Hrvatski jezični portal

  • namjehuriti — namjehúriti se svrš. <prez. namjèhūrīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. namjèhūren> DEFINICIJA nadignuti se iznutra i oblikovati mjehur (o koži koja se opekla i sl.), naklobučiti se ETIMOLOGIJA na + v. mjehur …   Hrvatski jezični portal

  • cı̏stoskop — m med. instrument koji omogućuje da se vizualno pregleda mjehur pošto je prethodno kroz mokraćni kanal uvučen endoskop …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klȍpac — klȍp|ac m 〈G klópca, N mn klópci〉 1. {{001f}}mjehur na vodi koji nastaje padom predmeta u vodu, stvaranjem virova i sl. [brblje voda, žrvnji rokću, kašike ko ∼ci klopću] 2. {{001f}}rij. cokula, bakandža …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kòžurica — ž 1. {{001f}}pečena koža kao dio pečenog mesa (svinje, janjeta); korica (2) 2. {{001f}}ovojnica zrnatih plodova (oraha, grožđa); kožica, opna, tjena 3. {{001f}}gornji tanak sloj kože koji se izdigao kao mjehur; opna 4. {{001f}}tjenica, {{c=1}}usp …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”