ticalo

ticalo
tícalo sr
DEFINICIJA
zool. pokretljiva, izdužena izraslina na tijelu rakova, kukaca, mekušaca i drugih životinja; služi kao organ dodira ili hvatanja; antena, pipalica
ETIMOLOGIJA
vidi ticati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • tícalo — sr zool. pokretljiva, izdužena izraslina na tijelu rakova, kukaca, mekušaca i drugih životinja; služi kao organ dodira ili hvatanja; antena …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • anténa — ž 1. {{001f}}tehn. metalni vodič koji omogućava odašiljanje ili primanje elektromagnetskih valova (radio i TV emitiranja i sl.) [TV ∼; satelitska ∼] 2. {{001f}}zool. jedan od parnih ili neparnih osjetilnih organa na glavi, npr. kukaca i rakova;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȕk — m bot. rod višegodišnjih zeljastih biljaka s lukovicom (Allium) iz porodice ljiljana (Liliaceae), karakterističnog oštrog mirisa, s nekoliko važnih kultiviranih vrsta (npr. poriluk A. porum) ∆ {{001f}}crveni ∼ bot. kultivirana vrsta luka (A.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pípak — píp|ak m 〈G pka, N mn pci, G pîpākā〉 1. {{001f}}krak u mekušaca; ticalo 2. {{001f}}pren. prst [nevjerojatno je kako se svuda nalaze njegovi ∼ci on svuda ima utjecaja] ⃞ {{001f}}puštati ∼ke 1. {{001f}}izokola ispitivati 2. {{001f}}polako osvajati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pı̏palica — ž 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}ticalo{{/ref}} 2. {{001f}}(+ potenc.) pomagalo za traženje laganim dodirom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rôg — m 〈N mn rògovi/rȍzi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koštan, šupalj ili pun izraštaj na glavi nekih životinja (govedo, srndać) b. {{001f}}takav ili sličan izraštaj na glavi nekih mitoloških bića 2. {{001f}}〈ob. mn〉 poseban organ (puževa), ticalo 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trȃk — m 〈N mn trȃci/trákovi〉 1. {{001f}}tanka zraka svjetla 2. {{001f}}ticalo nekih mekušaca 3. {{001f}}(+ potenc.) traka (2) 4. {{001f}}inform. prozor ili redak unutar grafičkog operativnog sustava ili nekog programa u kojem se nalaze a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rog — rȏg m <N mn rògovi/rȍzi, zb. rògōvlje> DEFINICIJA 1. a. koštan, šupalj ili pun izraštaj na glavi nekih životinja (govedo, srndać) b. takav ili sličan izraštaj na glavi nekih mitoloških bića 2. (ob. mn) poseban organ (puževa), ticalo 3. a.… …   Hrvatski jezični portal

  • luk — lȕk m DEFINICIJA bot. rod višegodišnjih zeljastih biljaka s lukovicom (Allium) iz porodice ljiljana (Liliaceae), karakterističnog oštrog mirisa, s nekoliko važnih kultiviranih vrsta (npr. poriluk A. porum) SINTAGMA crveni luk bot. kultivirana… …   Hrvatski jezični portal

  • kratkoticalci — kratkotícālci m mn <N kratkotícālac, G lca, G mn alācā> DEFINICIJA zool. podred kukaca (Brachycera) iz reda dvokrilaca (kućna muha, vinska mušica) ETIMOLOGIJA kratko + v. ticati, ticalo …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”