tijelo

tijelo
tijȇlo sr <N mn -a/tjelèsa, G -ā/tjelésā>
DEFINICIJA
1. biol. a. ljudski ili životinjski organizam, shvaćen kao cjelina oblika i funkcija b. materijalni dio čovjekova bića čije su vlastitosti protežnost u prostoru, neprožimanje i masa, opr. duh, duša
2. a. fiz. poseban predmet u prostoru, koji može biti krut, elastičan ili plastičan b. poseban dio nekog predmeta
3. pren. udruženje, skup, organizacija, služba, ustanova s određenom namjenom, funkcijom u javnom, društvenom i političkom životu
4. mat. dio prostora omeđen plohama; geometrijsko tijelo
SINTAGMA
geometrijsko tijelo, v. tijelo (4);
nebesko (svemirsko) tijelo zajednički naziv za sve tvari i tijela koja se kreću svemirskim prostorom (planeti, kometi, meteori, zvijezde, sateliti)
FRAZEOLOGIJA
biti dušom i tijelom (uz koga ili uza što) biti vatreni pristalica koga ili čega
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. tělo (rus. télo, polj. ciało), latv. tēls: slika, lik

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tijêlo — sr 〈N mn a/tjelèsa, G ā/tjelésā〉 1. {{001f}}biol. a. {{001f}}ljudski ili životinjski organizam, shvaćen kao cjelina oblika i funkcija b. {{001f}}materijalni dio čovjekova bića čije su vlastitosti protežnost u prostoru, neprožimanje i masa, opr.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Kakvo tijelo Selma ima — is Selma Bajrami s 4th studio album. Her single Kakvo tijelo Selma ima has made her a sensation and household name in the Balkans.Track listing# Kakvo tijelo Selma ima # Zalim # Tijelo uz tijelo # Muska suza # Kada iza sebe pogledam # Ljubavi… …   Wikipedia

  • terminalan — tȅrminālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji se odnosi na termin; terminski 2. koji pripada, koji se nalazi ili čini granicu ili kraj čega; granični, krajnji 3. koji se odnosi na zaključak; konačni, zaključni 4. koji završava smrću… …   Hrvatski jezični portal

  • corpus — (izg. kȍrpus) m DEFINICIJA knjiga s više različitih tekstova, ob. povezana općom temom ili svrhom; zbirka, zbornik, usp. korpus SINTAGMA corpus alienum (izg. corpus aliénum) strano tijelo; corpus delicti (izg. corpus delìkti) predmet kojim je… …   Hrvatski jezični portal

  • Selma Bajrami — (born 4 July 1980 in Tuzla, Bosnia Herzegovina,) is a popular Bosnian Pop folk singer who gained enormous popularity after her hit single Kakvo tijelo Selma ima ( en. What a Body Selma Has ).Her father Fadil is an Albanian who moved to Bosnia and …   Wikipedia

  • kȍcka — kȍck|a ž 〈G mn cākā/ ī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}mat. geometrijsko tijelo omeđeno sa šest sukladnih kvadrata; heksaedar b. {{001f}}takvo tijelo kojem je svaki od kvadrata obilježen različitim brojem točkica ili brojevima (od 1 do 6); koristi se u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • parlàment — m 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}pov. a. {{001f}}u srednjoeuropskoj Engleskoj, kraljevo savjetodavno tijelo sastavljeno od kraljevih vazala, kasnije i od predstavnika gradova i pokrajina b. {{001f}}u Francuskoj do 1789, naziv za visoko sudsko tijelo –… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štȃb — m 〈N mn štȁbovi〉 razg. 1. {{001f}}tijelo koje prikuplja i sređuje podatke koji pomažu u donošenju odluke, zapovijedi, naređenja itd. za podređene jedinice; stožer 2. {{001f}}razg. pren. stručno, glavno tijelo ustanove, poduzeća itd. ∆… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štab — štȃb m <N mn štȁbovi> DEFINICIJA 1. tijelo koje prikuplja i sređuje podatke koji pomažu u donošenju odluke, zapovijedi, naređenja itd. za podređene jedinice; stožer 2. razg. pren. stručno tijelo ustanove, poduzeća itd. SINTAGMA krizni štab… …   Hrvatski jezični portal

  • parlament — parlàment m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. pov. a. u Engleskoj (od 1215) kraljevo savjetodavno tijelo sastavljeno od magnata, kasnije i od predstavnika gradova i pokrajina b. u Francuskoj do 1789, naziv za visoko sudsko tijelo kraljev… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”