terminalan

terminalan
tȅrminālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
1. koji se odnosi na termin; terminski
2. koji pripada, koji se nalazi ili čini granicu ili kraj čega; granični, krajnji
3. koji se odnosi na zaključak; konačni, zaključni
4. koji završava smrću [terminalni ishod; terminalna bolest]; smrtan, letalan
SINTAGMA
terminalna brzina fiz. brzina kojom se tijelo giba kroz fluid (plin ili tekućinu) kada je rezultantna sila koja djeluje na tijelo jednaka nuli (npr. kod slobodnog pada kroz plin ili tekućinu tijelo dostiže neku maksimalnu brzinu, tj. terminalnu brzinu kod koje je sila teža koja vuče tijelo prema dolje jednaka sili otpora fluida tako da je rezultantna sila koja djeluje na tijelo jednaka nuli), za slobodan pad ljudskog tijela kroz prazan prostor terminalna brzina je oko 240 km/h;
terminalni limen maksimalni intenzitet podražaja koji još izaziva osjet
ETIMOLOGIJA
vidi termin

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”