topologija

topologija
topològija ž
DEFINICIJA
1. a. smještaj pojedinih objekata u nekoj cjelini, području, sustavu (npr. mjesto gdje se neka pojava najčešće i najbolje očituje) b. prikaz toga smještaja
2. mat. grana matematike koja se temelji na konceptu neprekidnosti, proučava svojstva invarijantna pri djelovanju neprekidnih bijekcija kojima je i inverzna funkcija neprekidna (npr. krug i kvadrat u topološkom se smislu ne razlikuju), homomorfizam
ETIMOLOGIJA
topo- + -logija

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • topològija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}smještaj pojedinih objekata u nekoj cjelini, području, sustavu (npr. mjesto gdje se neka pojava najčešće i najbolje očituje) b. {{001f}}prikaz toga smještaja 2. {{001f}}mat. grana matematike koja se temelji na konceptu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • topologija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. layout; topology vok. Topologie, f rus. топология, m pranc. topologie, f …   Automatikos terminų žodynas

  • topologija — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. topology vok. Topologie, f rus. топология, f pranc. topologie, f …   Fizikos terminų žodynas

  • topologíja — e ž (ȋ) geom. geometrija, ki se ukvarja z invariantami pri zveznih preslikavah: topologija in funkcionalna analiza …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tinklo topologija — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. network topology vok. Netztopologie, f rus. топология сети, m pranc. topologie du réseau, f …   Automatikos terminų žodynas

  • lusto topologija — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. chip layout vok. Chiptopologie, f rus. топология кристалла ИС, f pranc. disposition de puce, f; topologie de puce, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • pamatinio matricinio lusto topologija — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. master slice array layout; master slice chip layout vok. Grundchiptopologie, f rus. топология базового матричного кристалла ИС, f pranc. topologie de réseau prédiffusé, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • užsakomojo integrinio grandyno topologija — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. custom integrated circuit layout; custom integrated circuit topology vok. Kunden IC Topologie, f; Kundenwunschschaltkreistopologie, f rus. топология заказной интегральной схемы, f pranc.… …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • kaukės topologija — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. mask layout; mask pattern layout vok. Maskentopologie, f rus. топология маски, f; топология шаблона, f pranc. topologie de motif de masque, f; topologie du masque, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • grandinės topologija — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. circuit topological layout vok. Schaltungstopologie, f rus. топология схемы, f pranc. topologie du circuit, f …   Radioelektronikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”