ugljikohidrati

ugljikohidrati
ugljikohidráti m mn <N ugljikohìdrāt, G ugljikohidráta>
DEFINICIJA
kem. velika skupina spojeva ugljika opće formule, važni u prehrani i mnogim industrijskim granama (najvažniji šećeri, škrob i celuloza, dijele se na monosaharide, disaharide, trisaharide i polisaharide)
ETIMOLOGIJA
v. ugljik + v. hidrati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • karbohidrati — karbohidráti m mn <N karbohìdrāt, G karbohidráta> DEFINICIJA kem. organski spojevi ugljika, vodika, kisika itd. nalaze se u najvažnijim namirnicama ljudske prehrane; ugljikohidrati (celuloza, pektini, škrob, glikogen, hitin) ETIMOLOGIJA v.… …   Hrvatski jezični portal

  • polisaharidi — polisaharídi m mn <N polisahàrīd> DEFINICIJA kem. ugljikohidrati s molekulama sastavljenim od mnoštva molekula monosaharida: celuloza, škrob, glikogen, inzulin, hitin ETIMOLOGIJA poli + v. saharin, saharidi …   Hrvatski jezični portal

  • aglikoni — aglikóni m mn <N aglìkōn, G aglikóna> DEFINICIJA kem. nešećerne tvari, dijelovi glikozida; aglukoni ETIMOLOGIJA a 1 + glikoni: ugljikohidrati (ob. alkohol, fenol), usp. glukoza …   Hrvatski jezični portal

  • hidrati — hidráti m mn <N hìdrāt, G hidráta> DEFINICIJA kem. 1. spojevi vode s kristaliziranim solima, ugljični hidrati (ugljikohidrati): celuloza, šećeri, škrob i gume 2. spojevi iona rastvoreni u vodi s jednom ili više molekula vode ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”