ugrušak

ugrušak
ùgrušak m <G -ška, N mn -šci>
DEFINICIJA
1. grudica ugrušane tvari; grumuljica
2. grudica usirene krvi (coagulum) [ugrušak krvi, usp. tromb]
ETIMOLOGIJA
vidi ugrušati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ùgrušak — m 〈G ška, N mn šci〉 1. {{001f}}grudica ugrušane tvari; grumuljica, zgrušak 2. {{001f}}grudica usirene krvi (coagulum) [∼ krvi, usp. tromb] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tromb — trȍmb m DEFINICIJA fiziol. trombocitni čep, sastavljen od trombocita i leukocita koji se razvije u pravi krvni ugrušak [bijeli tromb; crveni tromb] ETIMOLOGIJA grč. thrómbos: ugrušak, grudica …   Hrvatski jezični portal

  • zgrȕšak — m 〈G ška, N mn šci〉 dio čega što je zgrušano; ugrušak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùgruščić — m dem. od ugrušak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùsirak — m 〈G ùsīrka, N mn ùsīrci〉 grudica sira ili zgrušane krvi, ono što se ugruša; ugrušak, tromb (u krvi) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čȅp — m 〈G čèpa, N mn čèpovi〉 1. {{001f}}ono čime se zatvaraju boce, posuđe ili što drugo što ima kružni otvor, ob. je od pluta 2. {{001f}}sport jedno od dodatnih izbočenja na potplatu kopačke, sprečava klizanje nogometaša na travi 3. {{001f}}med.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bezoar — bezòār m <G bezoára> DEFINICIJA pat. kamenasti ugrušak, želučani kamen, strano tijelo od vlasi (trihobezoar) ili od biljnih vlakana (fitobezoar) koji se stvara u želucima ljudi i životinja ETIMOLOGIJA fr. bézoard ≃ njem. Bezoar ← srlat.… …   Hrvatski jezični portal

  • usirak — ùsirak m <G ùsīrka, N mn ùsīrci> DEFINICIJA grudica sira ili zgrušane krvi, ono što se ugruša; ugrušak, tromb (u krvi) ETIMOLOGIJA vidi usiriti …   Hrvatski jezični portal

  • ugruščić — ùgruščić m DEFINICIJA dem. od ugrušak ETIMOLOGIJA vidi ugrušati …   Hrvatski jezični portal

  • čep — čȅp m <G čèpa, N mn čèpovi> DEFINICIJA 1. ono čime se zatvaraju boce, posuđe ili što drugo što ima kružni otvor, ob. je od pluta 2. sport jedno od dodatnih izbočenja na potplatu kopačke, sprječava klizanje nogometaša na travi 3. med.… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”