ubitačan

ubitačan
ȕbitačan prid. <odr. -čnī>
DEFINICIJA
1. koji ubija, nanosi smrt; poguban, smrtonosan
2. pren. koji uništava, upropaštava; vrlo štetan [ubitačan tempo]; opasan, razoran, ubistven
ETIMOLOGIJA
vidi ubiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • lètālan — lètāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji je ubitačan; smrtonosan 2. {{001f}}koji se odnosi na smrt; smrtan, mrtvački ∆ {{001f}}∼na doza pat. smrtonosna doza toksične supstance, lijeka, ionizirajućeg zračenja; ∼ni ishod med. smrt ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smrtònosan — smrtònos|an prid. 〈odr. snī〉 1. {{001f}}koji donosi smrt [∼na bolest] 2. {{001f}}pren. koji je koban [∼na odluka]; ubitačan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ubìstven — prid. 〈odr. ī〉, {{c=1}}v. {{ref}}ubitačan{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smrtonosan — smrtònosan prid. <odr. snī> DEFINICIJA 1. koji donosi smrt [smrtonosna bolest] 2. pren. koji je koban; ubitačan [smrtonosna odluka] ETIMOLOGIJA v. smrt + v. nositi …   Hrvatski jezični portal

  • letalan — lètālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji je ubitačan; smrtonosan 2. koji se odnosi na smrt; mrtvački, smrtan SINTAGMA letalna doza pat. smrtonosna doza toksične supstance, lijeka, ionizirajućeg zračenja; letalni ishod med. smrt… …   Hrvatski jezični portal

  • perniciozan — pȅrniciōzan prid. <odr. znī> DEFINICIJA koji je krajnje opasan, koji uzrokuje štetu; pogibeljan, poguban, ubitačan SINTAGMA perniciozna anemija pat. teški, nekada smrtonosni oblik anemije ETIMOLOGIJA lat. perniciosus: razoran ≃ pernicies:… …   Hrvatski jezični portal

  • ubistven — ubìstven prid. <odr. ī> DEFINICIJA v. ubitačan ETIMOLOGIJA vidi ubiti …   Hrvatski jezični portal

  • fudroajantan — fudroajàntan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA rij. 1. koji ima snagu i učinak kao munja; užasan, poražavajući, ubitačan 2. pat. koji ima brz, nagao razvoj i tok; munjevit ETIMOLOGIJA fr. foudroyant …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”