suosnivač

suosnivač
suosnìvāč m <G suosniváča>
DEFINICIJA
onaj koji s kim drugim sudjeluje u osnivanju čega (poduzeća i sl.)
ETIMOLOGIJA
su- + v. osnova, osnovati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • suosnìvāč — m (suosnivàčica ž) 〈G suosniváča〉 onaj koji s kim drugim sudjeluje u osnivanju čega (poduzeća i sl.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • suosnivački — suosnìvāčki pril. DEFINICIJA kao suosnivač, na način suosnivača ETIMOLOGIJA vidi suosnivač …   Hrvatski jezični portal

  • suosnivačica — suosnivàčica ž DEFINICIJA v. suosnivač ETIMOLOGIJA vidi suosnivač …   Hrvatski jezični portal

  • suosnìvāčki — pril. kao suosnivač, na način suosnivača …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Supilo — Sȕpilo, Frano (1870 1917) DEFINICIJA hrv. političar i publicist, u javni život ulazi kao urednik lista Crvena Hrvatska u Dubrovniku (1890 1899), zatim urednik Novog lista u Rijeci; jedan od autora Riječke rezolucije (1905), suosnivač i vodeća… …   Hrvatski jezični portal

  • suosnivačev — suosnivāčev prid. DEFINICIJA koji pripada suosnivaču ETIMOLOGIJA vidi suosnivač …   Hrvatski jezični portal

  • suosnivački — suosnìvāčkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na suosnivače ETIMOLOGIJA vidi suosnivač …   Hrvatski jezični portal

  • Schmidt-Rottluff — (izg. šmȉt rȍtluf), Carl (1884 1976) DEFINICIJA njemački ekspresionistički slikar i grafičar (pejsaži i aktovi); suosnivač ekspresionističke skupine »Die Brücke«; označen od nacista kao »izopačeni« umjetnik …   Hrvatski jezični portal

  • Augustinčić — Augùstīnčić, Antun (1900 1979) DEFINICIJA hrv. kipar, suosnivač grupe »Zemlja«, monumentalne skulpture i portreti u bronci i kamenu: Maršal Tito (Kumrovec), Seljačka buna (Gornja Stubica), Spomenik Miru (pred palačom UN a u New Yorku) …   Hrvatski jezični portal

  • Oud — (izg. òut), Jacobus Johannes Pieter (1890 1963) DEFINICIJA nizozemski revolucionarni avangardni i moderni arhitekt, znamenit po neoplasticizmu u arhitekturi (utjecaj Mondrianove geometrije i grupe nizozemskih arhitekata i umjetnika De Stjil, čiji …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”