sumporni

sumporni
sȗmpornī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na sumpor, koji je od sumpora
SINTAGMA
sumporna kiselina kem. H2SO4, bezbojna, uljasta, teška tekućina, najvažniji proizvod bazične kemijske industrije, neizostavna u nizu tehnoloških procesa; sulfatna kiselina;
sumporne kupke terapijske kupke;
sumporni cvijet sublimirani sumpor u formi finoga praha, upotrebljava se u medicini i poljodjelstvu
ETIMOLOGIJA
vidi sumpor

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sȗmpornī — sȗmporn|ī prid. koji se odnosi na sumpor, koji je od sumpora ∆ {{001f}}∼a kiselina kem. bezbojna, uljasta, teška tekućina, najvažniji proizvod bazične kemijske industrije, neizostavna u nizu tehnoloških procesa; sulfatna kiselina; ∼e kupke… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dı̏oksīd — m 〈N mn dioksídi〉 kem. anorganski spoj jednog atoma nekog elementa s dva atoma kisika [ugljični ∼; sumporni ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sùlfātnī — sùlfātn|ī prid. kem. koji sadrži, koji se sastoji od sulfata ∆ {{001f}}∼a kiselina sumporna kiselina, {{c=1}}usp. {{ref}}sumporni ∆{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sulfuriranje — sulfurírānje sr DEFINICIJA kem. postupak uvođenja u molekulu organskog spoja jedne ili više skupina koje sadržavaju sumporni atom …   Hrvatski jezični portal

  • sulfatni — sùlfātnī prid. DEFINICIJA koji sadrži, koji se sastoji od sulfata SINTAGMA sulfatna kiselina sumporna kiselina, v. sumporni ETIMOLOGIJA vidi sulfati …   Hrvatski jezični portal

  • dioksid — dȉoksīd m <N mn dioksídi> DEFINICIJA kem. anorganski spoj jednog atoma nekog elementa s dva atoma kisika [ugljični dioksid; sumporni dioksid] ETIMOLOGIJA di 2 + v. oksidi …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”