svjesnost

svjesnost
svjȅsnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
stanje i svojstvo onoga koji je svjestan, onoga što je svjesno, usp. svijest (1)
ETIMOLOGIJA
vidi svijest

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nèsvjesnōst — ž 1. {{001f}}zast. nesvjestica 2. {{001f}}stanje onoga koji je nesvjestan, opr. svjesnost, stanje svijesti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svijêst — ž 〈I i/ šću〉 1. {{001f}}sposobnost mišljenja i rasuđivanja o objektivnom svijetu u sveukupnom doživljavanju; svjesnost 2. {{001f}}spoznajna jasnoća, pouzdanost u određivanju nekog predmeta, ukupnoga svijeta i samoga sebe 3. {{001f}}normalno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svijest — svijȇst ž <I i/ šću> DEFINICIJA 1. sposobnost mišljenja i rasuđivanja o objektivnom svijetu u sveukupnom doživljavanju; svjesnost 2. spoznajna jasnoća, pouzdanost u određivanju nekog predmeta, ukupnoga svijeta i samoga sebe 3. normalno… …   Hrvatski jezični portal

  • nesvjesnost — nèsvjesnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. zast. nesvjestica 2. stanje onoga koji je nesvjestan, opr. stanje svijesti, svjesnost ETIMOLOGIJA vidi nesvijest …   Hrvatski jezični portal

  • dihotomizam — dihotomìzam m <G zma> DEFINICIJA fil. mišljenje o biti čovjeka prema kojemu se on sastoji od dva »dijela«, od tijela i duše, sva se svjesnost pripisuje duši, a tjelesno tijelu ETIMOLOGIJA vidi dihotomija …   Hrvatski jezični portal

  • ilum — ìlum m DEFINICIJA reg. 1. znanje, vještina i odgoj stečeni obrazovanjem; ukupnost sređenih i uopćenih znanja, znanost; naobrazba, obrazovanost 2. pojam, predodžba, svjesnost ETIMOLOGIJA tur. ilim ← arap. ̔ilm …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”