svjetonazor

svjetonazor
svjetonázor m
DEFINICIJA
pogled na svijet; ukupnost stavova o svijetu i o svemu što čovjeka okružuje u filozofskom i praktičnom smislu [idealistički svjetonazor; praktični svjetonazor; pesimistički svjetonazor; optimistički svjetonazor; skeptički svjetonazor; materijalistički svjetonazor]
ETIMOLOGIJA
v. svijet + v. nazreti, nazor

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • svjetonázor — m pogled na svijet; ukupnost stavova o svijetu i o svemu što čovjeka okružuje u filozofskom i praktičnom smislu [idealistički ∼; praktični ∼; pesimistički ∼; optimistički ∼; skeptički ∼; materijalistički ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Nada Klaić — (1920–1988) was a Croatian historian. She was influential and controversial Croatian medievalist of the 20th century.[1] Contents 1 Academic ca …   Wikipedia

  • bȅkgraund — m term. 1. {{001f}}površina ili prostor na kojem se predmeti ili pojave ili vide ili prikazuju; pozadina, podloga 2. {{001f}}a. {{001f}}obitelj iz koje netko potječe, njegova izobrazba, društveno i nacionalno podrijetlo; ono što čini svjetonazor… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dògmatskī — prid. koji je onakav kako dogma traži, koji se odnosi na dogmu [∼ svjetonazor] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • komunìstičkī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na komunizam ili komuniste 2. {{001f}}pren. pejor. koji je netolerantan; autoritaran, diktatorski [∼ režim; ∼ postupak; ∼ svjetonazor] ∆ {{001f}}Komunistički manifest (Manifest komunističke partije) politički… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • liberálnōst — ž osobina ili svjetonazor onoga koji je liberalan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • materijalìstičkī — prid. koji se odnosi na materijalizam i materijaliste [∼ svjetonazor] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nacionalìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 pol. ideol. 1. {{001f}}svjetonazor koji nacionalne vrijednosti nadređuje ostalim građanskim vrijednostima 2. {{001f}}prekomjerno isticanje prava, težnji i vrijednosti vlastite nacije, često na račun drugih etničkih skupina i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȍglēd — m 1. {{001f}}a. {{001f}}upravljenost očiju na koga ili što b. {{001f}}izraz očiju kao odraz duševnog stanja [tužan ∼; veseo ∼] 2. {{001f}}pren. način prosuđivanja [∼ na situaciju] 3. {{001f}}a. {{001f}}mjesto odakle se gleda, domak oka b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • svijêt — m 〈N mn svjȅtovi, G svjȅtōvā/svjetóvā ekspr.〉 1. {{001f}}a. {{001f}}Zemlja sa svim svojim životom b. {{001f}}ljudski rod, čovječanstvo 2. {{001f}}svemir 3. {{001f}}ljudi, javno mišljenje, javno mnijenje [dobar ∼; ∼ priča ljudi pričaju] 4.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”