pijetlov

pijetlov
pijétlov prid.
DEFINICIJA
gener. koji je od pijetla i pijetlova, koji pripada pijetlu [pijetlovo pero]
SINTAGMA
pijetlova kresta bot. ukrasna biljka (Celosia cristata) živo obojenog cvata iz porodice štirovki (Amarantaceae), podrijetlom iz J Afrike; tratorak;
pijetlovo perje 1. dosl. perje mužjaka kokoši 2. crna perjanica na kacigi talijanskih bersaljera
ETIMOLOGIJA
vidi pijetao

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pijétlov — prid. gener. koji je od pijetla i pijetlova, koji pripada pijetlu [∼o pero] ∆ {{001f}}∼a kresta bot. ukrasna biljka (Celosia cristata) živo obojenog cvata iz porodice štirovki (Amarantaceae), podrijetlom iz J Afrike; tratorak; ∼o perje 1.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tràtorak — m 〈G ōrka, N mn ōrci, G tràtōrākā〉 bot. pijetlova kresta, {{c=1}}usp. {{ref}}pijetlov ∆{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tratorak — tràtorak m <G ōrka, N mn ōrci, G tràtorākā> DEFINICIJA bot. pijetlova kresta, v. pijetlov …   Hrvatski jezični portal

  • galimatijas — galimàtijas m DEFINICIJA zbrkan, smušen i nejasan pismeni sastav ili govor ETIMOLOGIJA fr. galimatias ≃ lat. gallimathias, prvi put upotrijebljeno u djelima Montaignea; možda iz studentskog latinsko grčkog žargona, od galli mathias: pijetlov nauk …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”