pjevati

pjevati
pjȅvati (što) nesvrš. <prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. a. izvoditi ljudskim glasom niz melodičnih tonova [pjevati bas] b. izvoditi različite uhu ugodne zvukove (o pticama) c. proizvoditi niz jednoličnih zvukova, šumova [priroda pjeva]
2. slaviti, veličati
3. sastavljati, pisati pjesme
4. žarg. govoriti besmislice [ne pjevaj]
5. razg. imati visoku cijenu, biti skup [cipele lijepe, ali pjevaju]
FRAZEOLOGIJA
ide (m) kući pjevajući vraća se nakon dobro i uspješno obavljena posla;
neka on pjeva uzalud mu je sve, ne može mi ništa;
pjevajući s veseljem, s radošću, bez brige, s lakoćom [rodila mu je dijete pjevajući];
pjevati istu (svoju) pjesmu ostajati pri svome mišljenju
ONOMASTIKA
pr. (nadimačka, v. i pijetao), Pèvač (Koprivnica), Pèvalek (Zagreb, Rijeka), Pìvalica (Brač, sred. Dalmacija), Pjèvāč (150, Gospić, Slavonija), Pjèvalica (Sisak, Šibenik, Banovina), Pjèvalo (Grubišno Polje), Pjévić (Pakrac, J Dalmacija)
ETIMOLOGIJA
prasl. *pěti, *pěvati (rus. pet', stpolj. spieć)

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • fȕšati — (∅, što) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 reg. 1. {{001f}}fušeriti 2. {{001f}}loše raditi, raditi površno i neodgovorno, raditi na brzinu, raditi kao »ni sebi ni svome« 3. {{001f}}a. {{001f}}pogrešno pjevati [∼ melodiju =… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fušati — fȕšati (Ø, što) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. 1. v. fušeriti 2. loše raditi, raditi površno i neodgovorno, raditi na brzinu, raditi kao »ni sebi ni svome« 3. a. pogrešno pjevati [fušati melodiju =… …   Hrvatski jezični portal

  • Croate — Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate Hrvatski Parlée en Croatie, Bosnie Herzégovine, Serbie (Voïvodine) et d’autres pays Région Europe centrale …   Wikipédia en Français

  • Langue croate — Croate  Cet article concerne la langue croate. Pour le peuple croate, voir Croates. Croate …   Wikipédia en Français

  • pòjati — (∅) nesvrš. 〈prez. jēm, pril. sad. jūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}crkv. pjevati (ob. u pravosl. crkvi i crkvama istočnog obreda) b. {{001f}}ekspr. pjevati (ob. o pticama) 2. {{001f}}arh. pjevati u stihovima, pisati stihove …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pjesma — pjȅsma ž <G mn sāmā> DEFINICIJA 1. knjiž. djelo manjeg opsega što mu je temelj izražavanje, skladno se koristi jezičnim glasovima i ritmovima te bogatstvom slika; književna tvorevina u stihovima [lirska pjesma; epska pjesma] 2. glazb. niz… …   Hrvatski jezični portal

  • pjevuckati — pjevùckati (Ø, što) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. pjevati tiho, ispod glasa 2. pjevati na mahove, uz prekide (o pticama pjevicama) ETIMOLOGIJA vidi pjevati …   Hrvatski jezični portal

  • pojati — pòjati (Ø) nesvrš. <prez. jēm, pril. sad. jūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. a. crkv. pjevati (ob. u pravosl. crkvi i crkvama istočnog obreda) b. ekspr. pjevati (ob. o pticama) 2. arh. pjevati u stihovima, pisati stihove ETIMOLOGIJA vidi poj …   Hrvatski jezični portal

  • zapjevati — zàpjevati (Ø, što) svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. rad. zàpjevao> DEFINICIJA 1. početi pjevati 2. malo i umjereno (ot)pjevati (kako je običaj u društvu) [malo zapjevati] ETIMOLOGIJA za + v. pjevati …   Hrvatski jezični portal

  • Daria Kinzer — Also known as Daria Born May 29, 1988 (1988 05 29) (age 23) Origin Aschaffenburg, West Germany Genres …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”