šištati

šištati
šíštati (Ø) nesvrš. <prez. -tīm, pril. sad. -tēći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. glasati se prigušeno kao zmija; siktati
2. ispuštati šum kao poklopljen lonac pod parom, oponašati izlaženje zraka pod pritiskom iz posude, gume bicikla i sl.
ETIMOLOGIJA
onom.

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • šíštati — (∅) nesvrš. 〈prez. tīm, pril. sad. tēći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}glasati se prigušeno kao zmija; siktati 2. {{001f}}ispuštati šum kao poklopljen lonac pod parom, oponašati izlaženje zraka pod pritiskom iz posude, gume bicikla i sl …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zašištati — zašíštati svrš. <prez. īm, pril. pr. āvši, prid. rad. zašíštao> DEFINICIJA početi šištati [para u loncu je zašištala] ETIMOLOGIJA za + v. šištati …   Hrvatski jezični portal

  • cvŕčati — cvŕčati1 (∅) nesvrš. 〈prez. cvŕčīm, pril. sad. čēći, gl. im. ānje〉 oglašavati se kao cvrčak [»I cvrči, cvrči cvrčak na čvoru crne smrče« V. Nazor]; zvrčati cvŕčati2 (∅) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. ēći, gl. im. ānje〉 proizvoditi zvuk koji… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zašíštati — zašíšta|ti svrš. 〈prez. īm, pril. pr. āvši, prid. rad. zašíštao〉 početi šištati [para u loncu je ∼la] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sibilant — sibìlant (sibilȁnt) m <G mn nātā> DEFINICIJA fon. piskavi konsonant (c, z, s); piskavac ETIMOLOGIJA lat. sibilans ← sibilare: šištati ≃ sibilus: šištanje …   Hrvatski jezični portal

  • šištavost — šȉštavōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je šištav ETIMOLOGIJA vidi šištati …   Hrvatski jezični portal

  • šišnuti — šȉšnuti svrš. <prez. nēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. šȉšnūt> DEFINICIJA 1. (Ø) zašištati 2. (što) žarg. baciti iz ruke; zafrljačiti ETIMOLOGIJA vidi šištati …   Hrvatski jezični portal

  • šištav — šȉštav prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se glasa šištanjem ETIMOLOGIJA vidi šištati …   Hrvatski jezični portal

  • šištavo — šȉštavo pril. DEFINICIJA na šištav način, tako da bude šištavo ETIMOLOGIJA vidi šištati …   Hrvatski jezični portal

  • cvrčati — cvŕčati2 (Ø) nesvrš. <prez. čīm, pril. sad. čēći, gl. im. ānje> DEFINICIJA proizvoditi zvuk koji nastaje prženjem jela ili izgaranjem sirova drva, slično izgovaranju suglasnika š; šištati ETIMOLOGIJA vidi cvrljiti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”