šištavost

šištavost
šȉštavōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
osobina onoga koji je šištav
ETIMOLOGIJA
vidi šištati

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”