obrađenost

obrađenost
òbrāđenōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
stanje ili svojstvo onoga što je obrađeno
ETIMOLOGIJA
vidi obraditi

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”