obrambeno

obrambeno
òbrambeno pril.
DEFINICIJA
izražavajući spremnost na obranu
ETIMOLOGIJA
vidi obraniti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • òbrambeno — pril. izražavajući spremnost na obranu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štît — m 〈N mn štítovi〉 1. {{001f}}vojn. pov. ručno obrambeno ratničko oruđe od drva, metala, kože itd. za zaštitu od udaraca ili uboda (strijele, mača, koplja i sl.) 2. {{001f}}a. {{001f}}pren. zaštita, obrana b. {{001f}}ono što zaštićuje, zaklanja od… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štit — štȋt m <N mn štítovi> DEFINICIJA 1. vojn. pov. ručno obrambeno ratničko oruđe od drva, metala, kože itd. za zaštitu od udaraca ili uboda (strijele, mača, koplja i sl.) 2. a. pren. zaštita, obrana b. ono što zaštićuje, zaklanja od čega nalik …   Hrvatski jezični portal

  • Краль Дмитар Звонимир (ракетный катер) — Краль Дмитар Звонимир Kralj Dmitar Zvonimir …   Википедия

  • Краль Петар Крешимир (ракетный катер) — Краль Петар Крешимир IV Kralj Petar Krešimir IV …   Википедия

  • dȅfenzīvan — dȅfenzīv|an prid. 〈odr. vnī〉 koji se odlikuje defenzivom u borbi, ratu, borbi mišljenja itd.; obrambeni [∼na akcija; ∼na operacija, vojn.; ∼no držanje] ∆ {{001f}}∼na strategija vojn. 1. {{001f}}planski pripreman način obrane protiv eventualnog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tvôr — (tvȍr) m 〈N mn tvòrovi〉 zool. zvijer (Putorius putorius, Mustela putorius) iz porodice kuna, luči sekret neugodna zadaha kao obrambeno sredstvo (bijeli t. Putorius furo); gerin, iltis ⃞ {{001f}}smrdi kao ∼ veoma, jako zaudara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • manriki gusari — manrìki gusȃri m DEFINICIJA tradicionalno japansko obrambeno oružje, lanac dužine od 30 cm do 1 m s utezima na oba kraja ETIMOLOGIJA jap. manriki: 10.000 + kusari: željezni lanac …   Hrvatski jezični portal

  • obrambeni — òbrambenī prid. DEFINICIJA koji se tiče obrane, koji služi za obranu [obrambeni mehanizam; obrambeno sredstvo; obrambena linija] ETIMOLOGIJA vidi obraniti …   Hrvatski jezični portal

  • tvor — tvȏr (tvȍr) m <N mn tvòrovi> DEFINICIJA zool. zvijer (Putorius putorius, Mustela putorius) iz porodice kuna, luči sekret neugodna zadaha kao obrambeno sredstvo (bijeli t. Putorius furo); gerin, iltis FRAZEOLOGIJA smrdi kao tvor veoma, jako… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”