obraniti

obraniti
obrániti (koga, što, se) svrš. <prez. òbrānīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. òbrānjen>
DEFINICIJA
1. (koga, što) a. otkloniti ili odbiti napad ili opasnost od koga ili čega (neprijatelja, bolesti, požara itd.) b. obrazložiti neki rad pred komisijom [obraniti doktorsku disertaciju] c. opravdati od optužbe
2. natjecanjem zadržati naslov (prvaka i sl.), titulu
3. (se) a. otkloniti opasnost ili napad b. opravdati se
ETIMOLOGIJA
o (b)- + v. braniti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • obrániti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. òbrānīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. òbrānjen〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}otkloniti ili odbiti napad ili opasnost od koga ili čega (neprijatelja, bolesti, požara itd.) b. {{001f}}obrazložiti neki rad… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • obraníti — in obrániti im dov. (ȋ á) 1. odvrniti napad: vojakom je uspelo obraniti most; obraniti mesto pred napadalci; obraniti grad s topovi; obraniti se sovražnika / le s težavo se je obranila nadlegovalca // zavarovati, zaščititi: obraniti otroka pred… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zaštítiti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. zàštītīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. zàštīćen〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}pružiti zaštitu; obraniti b. {{001f}}štiteći osigurati 2. {{001f}}(se) staviti štit; obraniti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • obranjiv — obrànjiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se može obraniti; branjiv ETIMOLOGIJA vidi obraniti …   Hrvatski jezični portal

  • zaštititi — zaštítiti (se) svrš. <prez. zàštītīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. zàštīćen> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. pružiti zaštitu; obraniti b. štiteći osigurati 2. (se) staviti štit; obraniti se ETIMOLOGIJA za + v. štit, štititi …   Hrvatski jezični portal

  • obrànjiv — prid. 〈odr. ī〉 koji se može obraniti; branjiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • téza — ž 1. {{001f}}stav koji treba dokazati, obraniti; postavka, tvrdnja 2. {{001f}}〈ob. mn〉 ključna sažeta mjesta u nekom izlaganju ili raspravi 3. {{001f}}log. polazni stupanj dijalektičke trijade [∼ – antiteza – sinteza]; pozitivna logička postavka… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òthrvati se — svrš. 〈prez. othr̀vēm se, pril. pr. āvši se, prid. rad. othr̀vao se, prid. trp. ȍthrvān〉 uspjeti se obraniti ili izići na kraj s većim teškoćama, problemima ili nedaćama [∼ nevoljama; ∼ bolesti; ∼ bijedi]; odrvati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • samoobrana — samoòbrana ž DEFINICIJA 1. obrana samoga sebe od koga ili kakve opasnosti 2. pravn. skup mjera i akcija koje neki subjekt poduzima da bi se obranio od agresije [ubojstvo u samoobrani] ETIMOLOGIJA samo + v. obraniti, obrana …   Hrvatski jezični portal

  • neurotski — neuròtskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na neurozu i neurotike SINTAGMA neurotski karakter psih. 1. Adlerov naziv za skup osobina i načina ponašanja kojima se pojedinac nastoji obraniti od osjećaja inferiornosti 2. dispozicija za nastanak… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”