oslovljavati

oslovljavati
oslovljávati nesvrš. <prez. oslòvljāvām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
obraćati se komu, ob. u kontekstu [oslovljavati sa ti; oslovljavati sa vi]
ETIMOLOGIJA
vidi osloviti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • oslovljávati — nesvrš. 〈prez. oslòvljāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 obraćati se komu, ob. u kontekstu [∼ sa ti; ∼ sa vi] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • apostrofírati — (koga, što) dv. 〈prez. apostròfīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. apostròfirān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}staviti/stavljati apostrof (na neko slovo i sl.) 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}naglasiti/naglašavati važnost i sl. koga ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • oslòviti — (koga) svrš. 〈prez. òslovīm, pril. pr. īvši, prid. trp. òslovljen〉, {{c=1}}v. {{ref}}oslovljavati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • titulírati — (koga, se) dv. 〈prez. titùlīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. titùlīrān, gl. im. ānje〉 osloviti/oslovljavati koga titulom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zvȁti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. zòvēm (se), imp. zòvi (se), pril. sad. zòvūći (se), prid. rad. zvȁo (se), prid. trp. zvȃn, gl. im. zvȃnje〉 1. {{001f}}(koga) obraćati se komu imenom ili drugačije s namjerom da dođe ili da bi mu se na što skrenula… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • osloviti — oslòviti (koga) svrš. <prez. òslovīm, pril. pr. īvši, prid. trp. òslovljen> DEFINICIJA v. oslovljavati ETIMOLOGIJA o (b) + v. slovo …   Hrvatski jezični portal

  • zvati — zvȁti nesvrš. <prez. zòvēm, imp. zòvi, pril. sad. zòvūći, prid. rad. zvȁo, prid. trp. zvȃn, gl. im. zvȃnje> DEFINICIJA 1. (koga) obraćati se komu imenom ili drugačije s namjerom da dođe ili da bi mu se na što skrenula pozornost; dozivati 2 …   Hrvatski jezični portal

  • titulirati — titulírati (koga, se) dv. <prez. titùlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. titùlīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA osloviti/oslovljavati koga titulom ETIMOLOGIJA vidi titula …   Hrvatski jezični portal

  • apostrofirati — apostrofírati (koga, što) dv. <prez. apostròfīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. apostròfirān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. staviti/stavljati apostrof (na neko slovo i sl.) 2. pren. a. naglasiti/naglašavati važnost i sl. koga… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”