osloviti

osloviti
oslòviti (koga) svrš. <prez. òslovīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. òslovljen>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
o (b)- + v. slovo

Hrvatski jezični portal. 2014.

Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • oslòviti — (koga) svrš. 〈prez. òslovīm, pril. pr. īvši, prid. trp. òslovljen〉, {{c=1}}v. {{ref}}oslovljavati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • apostrofírati — (koga, što) dv. 〈prez. apostròfīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. apostròfirān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}staviti/stavljati apostrof (na neko slovo i sl.) 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}naglasiti/naglašavati važnost i sl. koga ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nagovòriti — svrš. 〈prez. nagòvorīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nagòvoren〉 1. {{001f}}(koga na što) potaknuti riječima da što učini, da se u što upusti itd. 2. {{001f}}učiniti da tko u što povjeruje; uvjeriti 3. {{001f}}(koga) zast. osloviti, obratiti se kome …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • obrátiti — (koga, se) svrš. 〈prez. òbrātīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. òbrāćen〉 1. {{001f}}(koga) pretvoriti koga u što drugo, učiniti da u mišljenju, vjeri itd. postane drugačiji, (se) pretvoriti se u što drugo, u mišljenju, vjeri itd. postati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • titulírati — (koga, se) dv. 〈prez. titùlīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. titùlīrān, gl. im. ānje〉 osloviti/oslovljavati koga titulom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nagovoriti — nagovòriti svrš. <prez. nagòvorīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nagòvoren> DEFINICIJA 1. (koga na što) potaknuti riječima da što učini, da se u što upusti itd.; podgovoriti 2. učiniti da tko u što povjeruje; uvjeriti 3. (koga) zast. osloviti …   Hrvatski jezični portal

  • oslovljavati — oslovljávati nesvrš. <prez. oslòvljāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA obraćati se komu, ob. u kontekstu [oslovljavati sa ti; oslovljavati sa vi] ETIMOLOGIJA vidi osloviti …   Hrvatski jezični portal

  • obratiti — obrátiti (se) svrš. <prez. òbrātīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. òbrāćen> DEFINICIJA 1. (koga) pretvoriti koga u što drugo, učiniti da u mišljenju, vjeri itd. postane drugačiji, (se) pretvoriti se u što drugo, u mišljenju, vjeri itd …   Hrvatski jezični portal

  • titulirati — titulírati (koga, se) dv. <prez. titùlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. titùlīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA osloviti/oslovljavati koga titulom ETIMOLOGIJA vidi titula …   Hrvatski jezični portal

  • apostrofirati — apostrofírati (koga, što) dv. <prez. apostròfīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. apostròfirān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. staviti/stavljati apostrof (na neko slovo i sl.) 2. pren. a. naglasiti/naglašavati važnost i sl. koga… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”