naletjeti

naletjeti
nalètjeti (na koga, na što, se) svrš. <prez. nàletīm (se), pril. pr. -ēvši (se), prid. rad. nalètio/nalètjela (se) ž>
DEFINICIJA
1. leteći udariti o što
2. pren. a. jureći naići b. slučajno naići, neočekivano susresti; nabasati c. neoprezno upasti u klopku; natrčati
3. nasrnuti, naići velikom snagom, izvršiti nalet; napasti, navaliti (o vojnoj sili)
4. (se) a. zasititi se letenja b. najuriti se, mnogo trčati (obavljajući poslove i sl.)
ETIMOLOGIJA
na- + v. letjeti

Hrvatski jezični portal. 2014.

Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nalètjeti — (na koga, na što, se) svrš. 〈prez. nàletīm (se), pril. pr. ēvši (se), prid. rad. nalètio/nalètjela (se) ž〉 1. {{001f}}leteći udariti o što 2. {{001f}}pren. a. {{001f}}jureći naići b. {{001f}}slučajno naići, neočekivano susresti; nabasati c.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nalijetati — nalijétati (na koga, na što, se) nesvrš. <prez. nàlijēćēm (se), pril. sad. nalijéćūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. naletjeti ETIMOLOGIJA vidi naletjeti …   Hrvatski jezični portal

  • bȕbnuti — svrš. 〈prez. nēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. bȕbnūt〉 1. {{001f}}a. {{001f}}udariti (koga) b. {{001f}}zabiti se, zaletjeti se, naletjeti (u što) 2. {{001f}}žarg. izreći glupost [∼ i ostati živ izreći glupost i ne shvatiti da se radi o gluposti,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nabàsati — svrš. 〈prez. ām, pril. pr. āvši, prid. rad. nȁbasao〉 slučajno, neočekivano naići na što ili sresti koga, naletjeti, nagaziti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nalijétati — (na koga, na što, se) nesvrš. 〈prez. nàlijēćēm (se), pril. sad. nalijéćūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}naletjeti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nasŕnuti — (na koga) svrš. 〈prez. nàsr̄nēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. nasŕnuo〉 silovito naletjeti na koga; napasti, navaliti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • natr̀čati — (se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. āvši (se), prid. rad. nàtrčao (se)〉 1. {{001f}}(na što) a. {{001f}}trčeći udariti o što; naletjeti b. {{001f}}pren. razg. nesmotreno upasti u klopku, pasti u zamku 2. {{001f}}(se) trčati dovoljno ili više nego …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nàīći — svrš. 〈prez. nàīđēm, pril. pr. nàišāvši, imp. naíđi, aor. naíđoh, prid. rad. nàišao〉 1. {{001f}}(∅) doći, pojaviti se; svratiti, navratiti (o osobama) 2. {{001f}}(na što, na koga) naći bez traženja; namjeriti se, naletjeti, nabasati ⃞ {{001f}}∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nabasati — nabàsati svrš. <prez. ām, pril. pr. āvši, prid. rad. nȁbasao> DEFINICIJA slučajno, neočekivano naići na što ili sresti koga; nagaziti, naletjeti ETIMOLOGIJA na + tur. basmak …   Hrvatski jezični portal

  • naići — nàīći svrš. <prez. nàīđēm, pril. pr. nàišāvši, imp. naíđi, aor. naíđoh, prid. rad. nàišao> DEFINICIJA 1. (Ø) doći, pojaviti se; navratiti, svratiti (o osobama) 2. (na što, na koga) naći bez traženja; nabasati, naletjeti, namjeriti se,… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”