sirovina

sirovina
sìrovina ž
DEFINICIJA
1. osnovni materijal uzet iz prirode za industrijsko obrađivanje i prerađivanje [mineralne sirovine]
2. pren. pejor. onaj koji je sirov (3)
SINTAGMA
primarna sirovina sirovina nađena u prirodi ili još neobrađena (pamuk, ruda itd.);
sekundarna sirovina sirovina koja će se preraditi nakon što je već kao proizvod ispunila svoju svrhu (papir, staklo)
ETIMOLOGIJA
vidi sirov

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • sìrovina — sìrovin|a ž 1. {{001f}}osnovni materijal uzet iz prirode za industrijsko obrađivanje i prerađivanje [mineralne ∼e] 2. {{001f}}pren. pejor. onaj koji je sirov (3) ∆ {{001f}}primarna ∼a sirovina nađena u prirodi ili još neobrađena (pamuk, ruda… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • FK Tekstilac Derventa — Football club infobox clubname = FK Tekstilac Derventa fullname = FK Tekstilac Derventa nickname = Krojači founded = 1923 ground = Igralište Tekstilca, Derventa capacity = chairman = manager = league = Republika Srpska Second League season = 2007 …   Wikipedia

  • kàtran — m term. crna žitka masa, dobiva se suhom destilacijom prirodnih goriva (borove smole); paklina, ter ∆ {{001f}}drvni ∼ katran bogat fenolima i kiselinama; ∼ kamenog ugljena sirovina iz koje se destilacijom dobivaju različiti aromatski spojevi (i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mı̏nerālnī — mı̏nerāln|ī prid. 1. {{001f}}koji sadrži minerale [∼a voda] 2. {{001f}}koji se sastoji od minerala, kojemu su minerali bitan ili važan dio [∼i sastav tla] ∆ {{001f}}∼a bogatstva anorganska prirodna bogatstva kojima raspolaže neka zemlja; ∼a… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • oplemenjívati — oplemenjíva|ti (koga, što) nesvrš. 〈prez. oplemènjujēm, pril. sad. oplemènjujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}oplemeniti{{/ref}} ∆ {{001f}}∼nje mineralnih sirovina prerada mineralnih sirovina radi odvajanja korisnih od nekorisnih sastojaka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mineralni — mȉnerālnī prid. DEFINICIJA 1. koji sadrži minerale [mineralna voda] 2. koji se sastoji od minerala, kojemu su minerali bitan ili važan dio [mineralni sastav tla] SINTAGMA mineralna bogatstva anorganska prirodna bogatstva kojima raspolaže neka… …   Hrvatski jezični portal

  • materijalan — mȁterijālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji pripada ili koji postoji u obliku materije [materijalni svijet] 2. a. koji je fizički, suprotan spiritualnom i intelektualnom [materijalna zadovoljstva]; tvarni b. koji je imovinski, novčani… …   Hrvatski jezični portal

  • oplemenjivati — oplemenjívati (koga, što) nesvrš. <prez. oplemènjujēm, pril. sad. oplemènjujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. oplemeniti SINTAGMA oplemenjivanje mineralnih sirovina prerada mineralnih sirovina radi odvajanja korisnih od nekorisnih sastojaka; …   Hrvatski jezični portal

  • katran — kàtran m DEFINICIJA term. crna žitka masa, dobiva se suhom destilacijom prirodnih goriva (borove smole); paklina, ter SINTAGMA drvni katran katran bogat fenolima i kiselinama; katran kamenog ugljena sirovina iz koje se destilacijom dobivaju… …   Hrvatski jezični portal

  • V Corps (Bosnia and Herzegovina) — Infobox Military Unit unit name= 5th Corps caption=Fifth Corps Patch dates= April 1992 country= flagcountry|Bosnia and Herzegovina|1992 allegiance= Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina garrison= Bihać branch= Regular Army type=… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”