bizamski

bizamski
bìzamskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na bizame
ETIMOLOGIJA
vidi bizam

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • bìzam — m zool. 1. {{001f}}glodavac (Ondatra zibethicus), uzgaja se zbog krzna; američka ondatra, bizamski štakor 2. {{001f}}krzno bizama …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bizam — bìzam m DEFINICIJA zool. 1. glodavac (Ondatra zibethicus), američka ondatra, bizamski štakor 2. krzno bizama ETIMOLOGIJA hebr. besem …   Hrvatski jezični portal

  • ondatra — òndatra ž <G mn ā/ ī> DEFINICIJA zool. vrsta sjevernoameričkog glodavca (Ondatra zibethicus) iz porodice miševa, cijeni se zbog krzna; bizamski štakor ETIMOLOGIJA engl. ← egz. (irokijski) …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”