mjera

mjera
mjȅra ž <G mn mjȇrā>
DEFINICIJA
1. term. standard ili sustav koji se upotrebljava za mjerenje veličine, količine ili stupnja
2. mat. funkcija s posebnim svojstvima, zadanim na temelju apstrahiranja intuitivnih pojmova duljine, ploštine, obujma itd. [prostor mjere; teorija mjere]
3. glazb. ritmička jedinica ili dio ritmičke jedinice [tročetvrtinska mjera]; metar, takt
4. a. dimenzija dijela tijela pri izradi rublja, odjeće i obuće; veličina b. dosl. mjerenjem odrediti dužinu i širinu odijela itd. koje će biti šivano (»šivano po mjeri«)
5. žarg. a. pobijediti koga u izravnom takmičenju, dobiti igru s lakoćom, lako svladati otpor protivnika [uzeti mjeru (komu)] b. učiniti koga nemoćnim u borbi argumenata, pobijediti dobrim razlozima u borbi mišljenja
6. količina izmjerene robe (ako se radi o težini); vaga
7. v. granica [do neke mjere; izgubiti (prevršiti) mjeru; preko svake mjere; u znatnoj mjer i; ne znati mjeru]
8. (mn) potezi u skladu s nekim propisima, primjena propisa, pravila, zakona itd. s određenom svrhom ili namjerom, primjena zakona i pravila [poduzeti mjere; poduzeti zakonske mjere; primijeniti mjere; pooštriti mjere], usp. korak (3)
SINTAGMA
najveća zajednička mjera dvaju prirodnih brojeva mat. njihov najveći zajednički djelitelj
FRAZEOLOGIJA
uzeti mjeru (komu) 1. dosl. mjerenjem odrediti dužinu i širinu odijela itd. koje će biti šivano (»šivano po mjeri«) 2. pren. žarg. a. pobijediti koga u izravnom takmičenju, dobiti igru s lakoćom, lako svladati otpor protivnika b. učiniti koga nemoćnim u borbi argumenata, pobijediti dobrim razlozima u borbi mišljenja;
vratiti istom mjerom uzvratiti na isti način, osvetiti se, revanširati se (u negativnoj konotaciji);
znati (imati) mjeru znati granicu, biti umjeren u čemu, znati prestati s čime itd.
ONOMASTIKA
pr. (nadimačka): Mérnjak (Virovitica), Mjȅrtan (Požega)
ETIMOLOGIJA
prasl. i stsl. *měra (rus. méra, polj. miara) ← ie. *meh1-: mjeriti (lat. metiri, skr. māti: mjeri)

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • dèkādskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na dekadu, razdoblje od deset godina 2. {{001f}}mat. brojevni sustav kome je osnova broj 10, u načinu zapisivanja koriste se brojevi 1–9, te 0; desetični, {{c=1}}usp. {{ref}}binarni (2){{/ref}} ∆ {{001f}}∼ razlomak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zȁjedničkī — zȁjedničk|ī prid. koji se odnosi na zajednicu [∼i prijatelji; ∼a valuta]; skupni, opći ∆ {{001f}}∼a mjera mat. cijeli broj koji je mjera svakoga pojedinog broja iz nekog skupa (npr. broj 5 je zajednička mjera skupa brojeva 10, 15, 30, 100 i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • metar — mȅtar m <G tra, N mn tri> DEFINICIJA 1. fiz. SI jedinica duljine (simbol m) [četvorni metar; kubični metar; krojački metar; na metre; pola metra] 2. meton. a. pomagalo, naprava za mjerenje koja pokazuje metre, centimetre i milimetre b. žarg …   Hrvatski jezični portal

  • zaštita — zȃštita ž DEFINICIJA sredstvo ili način zaklanjanja od neugodnosti, teškoća ili opasnosti SINTAGMA zaštita bilja grana poljoprivrede i šumarstva koja se bavi suzbijanjem i zaštitom od štetnika, bolesti i korova; zaštita manjina sociol. skup prava …   Hrvatski jezični portal

  • zajednički — zȁjedničkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na zajednicu [zajednički prijatelji; zajednička valuta]; skupni, opći SINTAGMA zajednička izjava pol. dipl. usuglašena izjava što se objavljuje prigodom nekog značajnijeg događaja; zajednička mjera mat.… …   Hrvatski jezični portal

  • dekadski — dèkādskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na dekadu, razdoblje od deset godina 2. mat. brojevni sustav kome je osnova broj 10, u načinu zapisivanja koriste se brojevi 1 9, te 0; dekadni, desetični, usp. binarni (2), oktalan, heksadecimalan… …   Hrvatski jezični portal

  • dàščica — ž 1. {{001f}}dem. od daska 2. {{001f}}plosnat komad drveta koji služi kao kakvo pomagalo, ob. manjih mjera ili mjera prilagođenih ljudskom tijelu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • etàlōn — m 〈G etalóna〉 1. {{001f}}pov. uteg ili mjera koja služi za određivanje pouzdanosti drugih mjera; pramjera 2. {{001f}}razg. predložak, uzorak po kojem se radi ili djeluje ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hvȃt — m 〈N mn hvátovi〉 1. {{001f}}mjera od četiri kubna metra (ob. za građu i ogrjevno drvo u trupcima) 2. {{001f}}pov. mjera za dužinu (1,896 m), ob. razg. za mjerenje zemljišta 3. {{001f}}sport a. {{001f}}način držanja rekvizita b. {{001f}}hvatanje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • magnitúda — ž 1. {{001f}}mjera za energiju potresa oslobođenu u obliku elastičnih valova; mjeri se stupnjevima Richterove ljestvice 2. {{001f}}astron. mjera sjaja zvijezde 3. {{001f}}mat. veličina broja bez obzira na predznak; apsolutna vrijednost ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”