dekadski

dekadski
dèkādskī prid.
DEFINICIJA
1. koji se odnosi na dekadu, razdoblje od deset godina
2. mat. brojevni sustav kome je osnova broj 10, u načinu zapisivanja koriste se brojevi 1—9, te 0; dekadni, desetični, usp. binarni (2), oktalan, heksadecimalan
SINTAGMA
dekadski razlomak mat. razlomak kojemu je u brojniku cijeli broj, a u nazivniku potencija od 10;
dekadski sustav mjera sustav mjera za masu, dužinu i težinu koji se temelji na broju 10 (npr. milimetar, centimetar, decimetar, metar, litar, kilogram i sl.); decimalni sustav, opr. anglosaksonski sustav mjera, v. anglosaksonski ;
dekadski zapis mat. zapis prirodnih brojeva u pozicijskom sustavu s bazom 10
ETIMOLOGIJA
vidi dekada

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • dèkādskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na dekadu, razdoblje od deset godina 2. {{001f}}mat. brojevni sustav kome je osnova broj 10, u načinu zapisivanja koriste se brojevi 1–9, te 0; desetični, {{c=1}}usp. {{ref}}binarni (2){{/ref}} ∆ {{001f}}∼ razlomak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • CENTI- — {{upper}}CENTI {{/upper}} dekadski prefiks (simbol c), kao prvi dio riječi znači 10 2 (stoti) dio jedinice koja je drugi dio te riječi [centimetar] ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • DECI- — {{upper}}DECI {{/upper}} dekadski prefiks (znak d), kao prvi dio riječi znači 10 1 (deseti) dio jedinice koja je drugi dio te riječi; desetina [decilitar; decimetar] ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • DEKA- — {{upper}}DEKA {{/upper}} fiz. dekadski prefiks (znak da), kao prvi dio riječi znači 10 (deset) puta jedinica koja je drugi dio te riječi [dekagram] ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • desètičnī — prid. koji se odnosi na deseticu, {{c=1}}usp. {{ref}}dekadski{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȅcimālnī — dȅcimāln|ī prid. koji se odnosi na decimale, koji se temelji na broju 10 ∆ {{001f}}∼a klasifikacija sustav za stručno raspoređivanje bibliotečne i bibliografske građe; ∼a vaga vaga s krakom utega 10 puta dužim od kraka tereta; ∼i broj mat.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • GIGA- — {{upper}}GIGA {{/upper}} 1. {{001f}}dekadski prefiks (simbol G), kao prvi dio riječi znači 109 (milijarda) puta jedinica koja je drugi dio te riječi [gigaherc; gigavat] 2. {{001f}}kao prvi dio riječi u imenu binarne brojčane jedinice (G = 230)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • KILO- — {{upper}}KILO {{/upper}} dekadski prefiks (simbol k), kao prvi dio riječi znači 103 (tisuću) puta jedinica koja je drugi dio te riječi [kilogram] ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • MEGA- — {{upper}}MEGA {{/upper}}, {{upper}}MEGALO {{/upper}} kao prvi dio riječi kazuje 1. {{001f}}a. {{001f}}da dekadski prefiks (simbol M), kao prvi dio riječi, znači 106 (milijun) puta jedinica koja je drugi dio te riječi [megavat; megavolt] b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • MEGALO- — {{upper}}MEGA {{/upper}}, {{upper}}MEGALO {{/upper}} kao prvi dio riječi kazuje 1. {{001f}}a. {{001f}}da dekadski prefiks (simbol M), kao prvi dio riječi, znači 106 (milijun) puta jedinica koja je drugi dio te riječi [megavat; megavolt] b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”