multilateralan

multilateralan
mùltilaterālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
1. koji ima više strana; mnogostran, višestran
2. koji djeluje, obavlja se itd. s više od dvije strane [multilateralni odnosi]
SINTAGMA
multilateralna diplomacija diplomatska mreža i aktivnost orijentirana na rad međunarodnih organizacija ili na međunarodne konferencije s tri ili više sudionika;
multilateralna kooperacija mnogostrana, višestrana suradnja (vlada, organizacija i sl.)
ETIMOLOGIJA
multi- + v. lateralan

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • mùltilaterālan — mùltilaterāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji ima više strana; višestran, mnogostran 2. {{001f}}koji djeluje, obavlja se itd. s više od dvije strane [∼ni odnosi] ∆ {{001f}}∼na diplomacija diplomatska mreža i aktivnost orijentirana na rad… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • unilàterālan — unilàterāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi, pripada, uključuje ili pogađa samo jednu stranu [∼na odluka]; jednostran 2. {{001f}}koji obvezuje jednu od dvije ili više osoba, stranaka ili država [∼an sporazum; ∼an raskid ugovora] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bilateralan — bȉlaterālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA dipl. koji se uspostavlja s jedne i s druge strane [bilateralni ugovor na razini država]; dvostran, obostran SINTAGMA bilateralna diplomacija term. diplomatska aktivnost između dviju država, opr.… …   Hrvatski jezični portal

  • multilateralizam — multilateralìzam m <G zma> DEFINICIJA ekon. doktrina koja zagovara potpunu, slobodnu trgovinu i općim dogovorom ukidanje svih prepreka u međunarodnoj trgovini ETIMOLOGIJA vidi multilateralan …   Hrvatski jezični portal

  • unilateralan — unilàterālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji se odnosi, pripada, uključuje ili pogađa samo jednu stranu; jednostran [unilateralna odluka] 2. koji obvezuje jednu od dvije ili više osoba, stranaka ili država [unilateralan sporazum;… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”