bilateralan

bilateralan
bȉlaterālan prid. <odr. -lnī>
DEFINICIJA
dipl. koji se uspostavlja s jedne i s druge strane [bilateralni ugovor na razini država]; dvostran, obostran
SINTAGMA
bilateralna diplomacija term. diplomatska aktivnost između dviju država, opr. multilateralna diplomacija, v. multilateralan ;
bilateralna pneumonija pat. upala obiju strana pluća;
bilateralno srodstvo sociol. računanje srodstva i po ocu i po majci; karakterizira monogamsku obitelj
ETIMOLOGIJA
bi- + v. lateralan

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • BI- — {{upper}}BI {{/upper}} kao prvi dio riječi označava dvojinu, dvoje, dvaput [bifokalan; bigamija; bilateralan] ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • unilàterālan — unilàterāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi, pripada, uključuje ili pogađa samo jednu stranu [∼na odluka]; jednostran 2. {{001f}}koji obvezuje jednu od dvije ili više osoba, stranaka ili država [∼an sporazum; ∼an raskid ugovora] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bilaterala — bilaterála ž DEFINICIJA pol. dvostran odnos ETIMOLOGIJA vidi bilateralan …   Hrvatski jezični portal

  • bilateralizam — bilateralìzam m <G zma> DEFINICIJA term. sustav specifične regulacije ekonomskih i trgovinskih odnosa dvostranim sporazumima, zasnovan na načelu uravnotežene razmjene između država (uglavnom napušten) ETIMOLOGIJA vidi bilateralan …   Hrvatski jezični portal

  • bi- — DEFINICIJA kao prvi dio riječi označava dvojinu, dvoje [bifokalan; bigamija; bilateralan]; dva ETIMOLOGIJA lat. bini: dva, po dva …   Hrvatski jezični portal

  • monolateralan — monolȁterālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji je svojstven samo jednoj strani, koji zahvaća samo jednu stranu; jednostran, opr. bilateralan ETIMOLOGIJA mono + v. lateralan …   Hrvatski jezični portal

  • unilateralan — unilàterālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji se odnosi, pripada, uključuje ili pogađa samo jednu stranu; jednostran [unilateralna odluka] 2. koji obvezuje jednu od dvije ili više osoba, stranaka ili država [unilateralan sporazum;… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”