smrtan

smrtan
smȑtan prid. <odr. -tnī>
DEFINICIJA
1. koji se odnosi na smrt
2. koji po svojoj prirodi mora umrijeti, koji ne živi vječno [smrtan stvor], opr. besmrtan
SINTAGMA
smrtna kazna pravn. najteža sudska sankcija koja se izvršava lišavanjem života osuđenika
ETIMOLOGIJA
vidi smrt

Hrvatski jezični portal. 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • lètālan — lètāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji je ubitačan; smrtonosan 2. {{001f}}koji se odnosi na smrt; smrtan, mrtvački ∆ {{001f}}∼na doza pat. smrtonosna doza toksične supstance, lijeka, ionizirajućeg zračenja; ∼ni ishod med. smrt ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smȑtnīk — m (smȑtnica ž) 〈V īče, N mn īci〉 onaj koji je smrtan, opr. besmrtnik ⃞ {{001f}}običan ∼ običan, prosječan čovjek; onaj koji vodi život koji se sastoji od potreba i briga svakoga skromnog čovjeka [živjeti životom običnog ∼a] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smȑtnōst — ž 1. {{001f}}osobina onoga koji je smrtan 2. {{001f}}broj umrlih na određenom području u određenom razdoblju prema broju stanovnika; mortalitet [visoka/niska ∼; velika/mala ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȅrminālan — tȅrmināl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na termin; terminski 2. {{001f}}koji pripada, koji se nalazi ili čini granicu ili kraj čega; granični, krajnji 3. {{001f}}koji se odnosi na zaključak; konačan, zaključan, finalan 4.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smrtnik — smȑtnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA onaj koji je smrtan, opr. besmrtnik FRAZEOLOGIJA običan smrtnik običan, prosječan čovjek; onaj koji vodi život koji se sastoji od potreba i briga svakoga skromnog čovjeka [živjeti životom običnog… …   Hrvatski jezični portal

  • smrtnost — smȑtnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. osobina onoga koji je smrtan 2. broj umrlih na određenom području u određenom razdoblju prema broju stanovnika; mortalitet [visoka/niska smrtnost; velika/mala smrtnost] ETIMOLOGIJA vidi smrt …   Hrvatski jezični portal

  • letalan — lètālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji je ubitačan; smrtonosan 2. koji se odnosi na smrt; mrtvački, smrtan SINTAGMA letalna doza pat. smrtonosna doza toksične supstance, lijeka, ionizirajućeg zračenja; letalni ishod med. smrt… …   Hrvatski jezični portal

  • besmrtan — bèsmrtan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA 1. retor. koji ne umire; nezaboravan, vječan (ob. o ljudima i njihovim djelima) 2. razg. (u šali) vrlo uspio, vrijedan prepričavanja [besmrtna zgoda; besmrtan vic] ETIMOLOGIJA bez + v. smrt, smrtan …   Hrvatski jezični portal

  • terminalan — tȅrminālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji se odnosi na termin; terminski 2. koji pripada, koji se nalazi ili čini granicu ili kraj čega; granični, krajnji 3. koji se odnosi na zaključak; konačni, zaključni 4. koji završava smrću… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”